OM LOUD.LAND

Målgruppe:

LOUD.land er et medie for hele den community der består af døve, døvblevne og hørehæmmede.
Vi ser på de gode historier – uanset hvilke høretekniske hjælpemidler, man bruger.

Døve og hørehæmmede – bruger tegnsprog, tale, TSK, andet
Pårørende – familie, venner, kærester/ægtefolk, børn, kolleger
Professionelle – sundhedspersonale, undervisningssektoren, tolkebranchen

Facts:

  • 4.000 døve
  • 10.000 døvblevne
  • 50.000 svært hørehæmmede
  • 300.000 let hørehæmmede

Redaktionel linje:

LOUD skaber sammenhold og identitetsfølelse, gennem godt læsestof om livet som døv eller hørehæmmet. Alle historier er vinklede, så de involverer og engagerer vores målgrupper. LOUD ved hvad der sker og holder læserne opdateret omkring seneste nyt, interviewer spændende og stærke personligheder og tipper om relevante emner.

Team:

Skribenter
Cathrine Mejdal
Elisa Klejs Madsen
Lars Knudsen
Maiken Vingum Vestergaard
Malene Melander
Mette Bertelsen
Sofie Heilmann

Foto
Ole Vestergaard
Tomas Kold

Video
Aðalsteinn Sæmundsson
Benedikt Feldmann

Grafik
Simon Bak
Torsten Guhle

Programmering
Troels Madsen

Ansvarshavende redaktør:
Mette Bertelsen