Familiekursus for forældre og børn med høretab 0-4 år

Hvornår:
08/06/2018 – 10/06/2018 heldags
2018-06-08T00:00:00+02:00
2018-06-11T00:00:00+02:00
Hvor:
Decibelvillaen
Rygårds Alle 43
2900 Hellerup
Danmark
Pris:
1450
Kontakt:
Sara Maria Cordtz
23 90 23 16
Familiekursus for forældre og børn med høretab 0-4 år @ Decibelvillaen | Hellerup | Danmark

Den 8.-10. juni 2018 arrangerer Decibel et familiekursus for forældre og børn med hørenedsættelse. Her kan du som forælder til et barn med hørenedsættelse blive klog på, hvilke udfordringer og omstændigheder du skal være bevidst om og tackle i hverdagen. 

Tekst: Cathrine Mejdal / Decibel
Foto: Pixabay

På kurset kan du blandt andet høre om høretaktik, sociale relationer, institutioner, sproglig stimuli og meget mere – og sparre med andre forældre til børn med hørenedsættelse.

Kom og få rustet hele familien – og mød andre familier med høretab
Det overordnede formål med kurset er at ruste familierne til at tackle hverdagens små og store udfordringer. Forældrene vil få faglig viden, praktiske råd og mulighed for erfaringsudveksling gennem foredrag, debatter og drøftelser i mindre grupper. Kurset har fokus på hele familiens situation og giver mulighed for at drøfte usikkerhed og holdninger og få svar på spørgsmål i et lukket forum, hvor fagpersonale har tid til spørgsmål og svar. Kurset er enestående af sin slags, idet der ikke udbydes lignende tilbud indenfor sundhedsvæsenet. Børnene med høretab vil i løbet af kurset møde ligesindede og skabe vigtige relationer, mens deres søskende både vil møde andre børn med høretab og andre søskende, der ligesom dem selv har en søster eller bror, der nogle gange tager lidt mere af forældrenes opmærksomhed. I løbet af kurset bliver børnene passet af kvalificerede passere, der har bred erfaring med høretab, og som arrangerer hyggelige aktiviteter for børnene i trygge rammer.

Kurset er for Decibels familiemedlemmer
Alle familier, der har børn med høretab i alderen 0-4 år, og som har oprettet et familiemedlemskab i Decibel, kan deltage på kurset. Kurset er målrettet hele familien og er tilrettelagt, så både forældre, søskende og børn med høretab får mest muligt udbytte.

OBS: Tilmeldingsfrist d. 11. maj 2018.

Priser
Voksen: 1450 kr
Barn 1-18 år: 1150 kr
Barn under 1 år: gratis

Kursusprogram

FREDAG

Kl. 17-18: Ankomst og indkvartering. Mulighed for rundvisning på Castberggård

Kl. 18-19: Aftensmad

Kl. 19: Velkomst og præsentation

Kl. 20: Tema-café: Høretab i hverdagen

LØRDAG

Kl. 7-8.30: Morgenmad

Kl. 8.30-9: Børn afleveres til kvalificerede passere

Kl. 9-10: Opstart og introduktion til weekendens program: Deltagerne klædes på til kurset

Forventningsafstemning – hvilke kompetencer og hvilken viden kan opnås i løbet af kurset. Hvad kan man som deltagende familie få ud af weekenden, og hvad er vigtigt at tage med hjem for de enkelte deltagere

Kl. 10-11.30: Sådan støtter du dit barn med høretab i at udvikle et godt selvværd – identitetsdannelse og opfattelsen af ”at have et handicap” hos børn med høretab

Kl. 11.30-12.30: Frokost

Kl. 12.30-14.30: Unge med høretab fortæller – Præsentation af unge rollemodeller, der på forskellig vis mestrer en hverdag med høretab. De unge vidensdeler ud fra deres egen opvækst med henblik på at skabe positive pejlemærker for deltagerne

Kl. 14.30-16

MODUL A: Bliv klogere på paragraffer i Serviceloven – En introduktion til de vigtigste paragraffer i Serviceloven, så du kender dine muligheder for f.eks. at søge om tabt arbejdsfortjeneste og merudgifter

MODUL B: At være forælder til et barn med høretab – gennem oplæg fra forældre med erfaringer på området gennemgår vi relevante kompetencer i forældrerollen som f.eks. redskaber til at tackle sorgprocesser og håndtere ændrede livsvilkår

Kl. 16 : Børn hentes hos passerne

Mulighed for fælles sociale aktiviteter

Kl. 17.30 Middag

Kl. 19 Aftenhygge

SØNDAG

Kl. 7-8.30: Morgenmad

Kl. 8.45-9: Aflevere børn til kvalificerede passere

Kl. 9-10.30 Theory of Mind og auditiv hukommelse – vigtig viden for forældre til børn med høretab v/Decibels audiologopæd Jane Lignel Josvassen, cand. mag. Audiologopæd, LSLS Cert. AVT

10.30-11 Spørg Decibels audiologopæd – få svar på dine spørgsmål om høretab, praktiske tips til sprogtræning og meget mere v/ audiologopæd Jane Lignel Josvassen, cand. mag. Audiologopæd, LSLS Cert. AVT

Kl.11-11.30 Decibel – hvad tilbyder foreningen? v/ sekretariatsleder i Decibel Sara Maria Cordtz

Opsamling og fælles afrunding

Kl. 11.30-13 Frokost og afrejse

NB. Ret til ændringer i programmet forbeholdes.