TED Talks: Simpel og billig høreprøve kan hjælpe børn til bedre hørelse

USA: En enkel og billig høreprøve, der kan udføres over mobiltelefonen. Det kan hjælpe udsatte familier, som bor i afsidesliggende landområder uden adgang til læge og høreklinik, med at finde ud af, om deres barn har en behandlingskrævende hørenedsættelse.

Tekst: Cathrine Mejdal
Foto: TED Talks

– Familier, som lever i afsidesliggende områder kan have svært ved at finde tid og lejlighed til at gå til lægen med deres barn. Det er endnu sværere at komme til den lokale høreklinik for at få udført dyre og komplekse høreprøver, som kan afdække om deres barn har et behandlingskrævende høretab, fortæller den amerikanske ørelæge og forsker Susan Emmett i et TED Talks oplæg, som kan ses sidst i artiklen.

Lokalsamfund har været med til at skabe ny høretest
Susan Emmett er gået sammen med 15 forskellige landsbyer i Alaska om at teste effekten af en enkel og billig test, som kun kræver, at man på forhånd har en mobiltelefon.
– Høretab hos børn skal konstateres tidligt, hvis en eventuel indgriben skal kunne lykkes, siger Susan Emmet i sit oplæg.

I Alaska findes der mere end 250 lokalsamfund, hvorfra det kan være svært at komme til lægen – endsige til Alaskas største by, Anchorage, hvor der er en klinik. Flyrejser er dyre og ressourcekrævende. Derfor har Susan Emmett og hendes kolleger fundet inspiration i en afrikansk-udviklet app, som med succes er blevet brugt til høretest i de afrikanske lokalsamfund, og videreudviklet den, så den kan bruges af audiologopæder og læger til at vurdere graden af barnets høretab.

10 gange billigere end høretests i den lokale høreklinik – og hurtigt klaret
Testen udføres ved at tilslutte et sæt høretelefoner til mobilen i et lokale, hvor der ikke er så meget støj. Testen tager mindre end ti minutter, og al data fra testen bliver derefter sendt videre til specialister i den nærmeste høreklinik, som derefter kan vurdere, hvordan barnets høretab kan behandles.

– Mere end 1,1 milliard mennesker verden over har høretab. Over halvdelen kan behandles med de rette midler – og det er her, vores indsats gør sig gældende, siger Susan Emmett.

– Ved at høre testdelen hurtigere og mindre ressourcekrævende, kan man nå at behandle flere uopdagede høretab, før det er for sent. I Malawi (Afrika) er der 17 millioner mennesker, men kun to ørelæger og 11 audiologpæder. Den teknologi, vi udvikler med vores mobile høretest, kan gøre en kæmpe forskel for dem – og andre lande, som står i lignende situation, slutter hun af med at sige.