Mildt høretab hos unge ændrer hjernens funktion

Har du tendens til at skrue op for lyden, når du hører musik med dine hovedtelefoner? Eller maser du dig helt op i forreste række, når du er til koncert? Begge dele kan skade hørelsen – og sandsynligvis føre til tidlig demens, viser ny forskning.

Tekst: Cathrine Mejdal
Foto: Pixabay

– Høretab er hårdt for unge mennesker, da de bruger kognitive evner til at kompensere for det – evner, som normalt gemmes til meget senere i livet, siger Yune Lee, en af forskerne bag artiklen, der blev trykt i webmagasinet eNeuro.Yune Lee er assisterende professor ved Centret for Tale- og Høreforskning på Ohios statsuniversitet.

Uopdaget høretab kan føre til tidlig demens
Artiklen fremhæver blandt andet, at unge mennesker med mildt høretab – så mildt, at mange af dem ikke engang opdager det – er ekstra hårdt arbejde for hjernen:

– Den form for overarbejde, hjernen bliver sat til at udføre i disse situationer, ses normalt først sent i livet. Konsekvenserne af det kan føre til tidlig demens, uddyber Yune Lee i en udtalelse på Ohio Statsuniversitets website.

35 forsøgspersoner lyttede til indtalte sætninger
Lee og hans kolleger rekrutterede 35 sunde og raske mænd og kvinder i alderen 18-41 år. Her blev de sat til at lytte til forskellige sætninger af varierende vanskelighedsgrad og undervejs blev deres hjerneaktivitet kontrolleret.

Forskerne skruede derefter gradvist op for sætningernes kompleksitet, da de ville have, at deltagernes hjerner skulle arbejde hårdere for at afkode budskabet (bag sætningerne, red.). Forskernes oprindelige formål med studiet var faktisk at se på forskellene i hjerneaktiviteten, når sætningernes kompleksitet blev øget. Men de fik sig en overraskelse:

– Før deres hjernefunktion blev testet, testede vi deres hørelse for at sikre os, at der ikke var problemer, der kunne påvirke studiets resultater. Nogle af de yngre deltagere havde et mildt høretab, men det var ikke så alvorligt, at det ekskluderede dem fra studiet, fortæller Yune Lee og tilføjer:

– Det viste sig så, at fMRI-resultaterne (funktionel magnetisk resonans-billeddannelse, red.) fra dem med mildt høretab, skilte sig ud fra de øvrige deltageres.

Aktivitet i venstre hjernehalvdel OG i den højre
Forskerne gik ud fra, at deltagernes fMRI ville vise udsving i den venstre hjernehalvdel, hvor sprog bliver bearbejdet, men hos de deltagere, der havde mildt høretab, var der også udsving i den højre hjernehalvdel – i den forreste del af hjernens frontallap.

– Det handler ikke om øret, men om hjernen, den kognitive proces, og det burde ikke ske dér – ikke før folk er mere end 50 år gamle, forklarer Yune Lee og uddyber:

– Som del af den naturlige aldringsproces begynder mennesker at bruge mere af den forreste del af hjernens frontallap til at bearbejde sprog. Men hos unge mennesker foregår aktiviteten stort set kun i den venstre del af hjernen. At unge mennesker med høretab allerede oplever denne fænomen viser, at deres hjerne alt for tidligt har lært, at dens opfattelse af lyd ikke fungerer optimalt og derfor bruger den højre del til at kompensere for den venstre.

Mange ubekendte variabler
Yune Lee understreger i artiklen, at det stadig er uklart, hvad det betyder for mennesker med høretab, når de bliver ældre, men al forskning viser, at når hjernekraft bruges til at kompensere for noget andet, kan betyde forværret lyd-forståelse, når de mennesker bliver ældre.

– Tidligere forskning har vist, at mennesker med mildt høretab har dobbelt så stor en chance for at udvikle demens. Og dem med moderat til svær høretab har tre til fem gange så stor risiko for at udvikle demens, siger Yune Lee og tilføjer:

– Vi kan ikke være helt sikre, men vi har en idé om, at det, som sker, er, at når du bruger så meget energi på at lytte, dræner det dine kognitive ressourcer. Det har en negativ effekt på din tanke- og hukommelsesproces, som i sidste ende kan føre til demens.

Tag dit høre-helbred alvorligt
Forskerne understreger i artiklen, at unge mennesker skal tage vare på deres hørelse og forstå, at der kan have vidtrækkende konsekvenser for deres mentale funktion, hvis de ikke gør det. Der er risici ved at lytte til høj musik – hvad enten det er med hovedtelefoner, ved deltagelse i koncerter og andre højrøstede events eller støjende arbejdsomgivelser – og disse risici kan have mere alvorlige konsekvenser ud over selve høretabet:

– At lade det ske tidligt i livet svarer til at bruge din pension op, når du er i 30’erne. Du får brug for pengene, når du bliver ældre – ikke, når du er ung, slutter Yune Lee af med at sige.