Døveforeningen af 1866 har fået ny bestyrelse

Døveforeningen af 1866 fik en ny bestyrelse ved den ekstraordinære generalforsamling mandag den 4. juni – og samtidig pegede foreningens medlemmer på at der skulle arbejdes videre med tre løsningsforslag til en rehabilitering af foreningshusets skrantende økonomi.

Tekst: Cathrine Mejdal
Foto: Døveforeningen af 1866

Mads Jonathan Pedersen blev valgt ind som foreningens nye formand. Bestyrelsesmedlemmerne er Morten Løhndorf Mortensen, Christian Klim, Henrik Hougård og Mette Bertelsen. Birthe Petersen og Søren Visholm sidder som suppleanter.

Seks løsningsforslag til økonomisk rehabilitering
Ved den ordinære generalforsamling, hvor 1866’s økonomiske situation blev drøftet, enedes medlemmerne om at nedsætte en arbejdsgruppe, der skulle udarbejde løsningsforslag, der ville blive præsenteret til en ekstraordinær generalforsamling.

De seks løsningsforslag blev præsenteret på 1866’s website for et par uger siden, så medlemmerne kunne få lejlighed til at tygge på dem forud for den ekstraordinære generalforsamling.

De seks løsningsforslag lyder i opsummeret form:
1) Status quo – lade foreningens økonomi køre som den har gjort hidtil

2) At sælge ejendommen til Danske Døves Landsforbund

3) At sælge ejendommen til ekstern investor

4) At sælge ejendommen og flytte til nyt sted

5) At sælge ejendommens 5. sal og loft

6) At oprette nyt lån og renovere ejendommen
Ved den ekstraordinære generalforsamling blev der peget på at bestyrelsen ville arbejde videre med løsningsforslag 2, 3 og 4.