Døve katte har flere nerveforbindelser

Ny forskning med døve katte viser, at forbindelserne fra det auditive til det visuelle område i hjernen faktisk vokser, når man rammes af hørenedsættelse i en tidlig alder. Det betyder blandt andet, at døve katte er bedre til at navigere sig og opfange ny information.

Tekst: Cathrine Mejdal
Foto: Pixabay

Døve katte er bedre til at navigere sig end deres hørende fæller, konkluderer forskerne Blake E. Butler, Julia K. Sunstrum og Stephen G. Lomber, i deres fælles artikel, der er blevet bragt i det prestigefyldte neurovidenskabelige webmagasin, JNeurosci.

Meget af den forskning, de tre forskere har udført, er banebrydende, da ingen har forsøgt at undersøge reorganiseringen af det neurale netværk i hjernens sansecenter efter at et høretab er opstået.

Nerveforbindelser vokser langsomt
Selv om pattedyr er i stand til at se og høre tidligt i livet, udvikler det neurale netværk sig langsomt i starten, og reagerer på input fra verdenen udenfor. Den form for plasticitet er baseret på oplevelser, og er med til at tilpasse pattedyrets sanseapparat til dets miljø. Uden disse tidlige input fra høresansen hos de døve katte bliver de områder i hjernen, der normalt behandler sanseindtrykkene, omdirigeret til gavn for de andre sanser.

Billedtekst: Fordelingen af nerveforbindelser i det neurale netværk hos hørende katte vs døve katte: det visuelle, auditive, somatiske (følesansen), motoriske og limbiske system.

Døve katte har flere nerveforbindelser i hjernen
For at kompensere for høretabet har de døve katte flere forbindelser fra de områder, som er forbundet med høresansen, til det overordnede sanseapparat, som ligger i midthjernen. Det limbiske system, som styrer hukommelsen, følelserne og det instinktive adfærd bliver også styrket ved et høretab, hvilket ifølge forskerne kan forstærke indtrykkene fra verden udenfor på en måde, som hørende katte ikke oplever.

Referencer:
Blake E. Butler, Julia K. Sunstrum, Stephen G. Lomber. Modified origins of cortical projections to the superior colliculus in the deaf: Dispersion of auditory efferents. The Journal of Neuroscience, 2018; 2858-17 DOI: 10.1523/JNEUROSCI.2858-17.2018