Kommentar: Det rammer os døve, at at tolkene presses væk fra faget

Af Emilie Mahler, døv studerende

Alvorligt opråb fra en døv studerende der snart skal påbegynde sin bacheloropgave.

Dette er muligt – på trods af at jeg er døv – takket være mennesker, der tog en uddannelse som tegnsprogstolk. Denne uddannelse lærte dem ikke kun en unik kommunikationsform, men lærte dem også at give døve mulighed for at vise, at vi er ligeså gode som andre, og at vi har ret til at tage en uddannelse, få et arbejde og bidrage med noget til det danske samfund.

I dag har jeg så fået at vide at endnu en tolk fra mit team, er blevet fyret.

Hypotese: Fordi hun ikke er en kvalificeret tolk?

Nej!

Den virkelige årsag: Fordi der ikke længere er plads til hende pga. udbudsstrukturen som den danske regering synes der fungerer optimalt for at følge EUs regler om at fremme konkurrencemarkedet.

Tolke er simpelthen ikke objekter, som kan bydes på eller sælges. Der er tale om uddannede tegnsprogstolke (læs: mennesker med blodåre) der har tænkt sig at overholde FN’s handicapkonvention og fremmer døves tilgængelighed til det danske samfund. Uden dem, er os døve tabt på gulvet. Vi har ikke valgt at være døve – og det er ikke ensbetydende med at vi bare lægger os tilbage på sofaen og synes at det er synd for os.

Vi vil noget fordi vi kan – helt præcist fordi vi er som jer andre. Så hvorfor tage den mulighed fra os og dermed tvinge os ud i at “nasse” på samfundet?

Takket være dem tog jeg en studentereksamen, som resulterede i et godt gennemsnit, blev optaget på ergoterapeut uddannelsen. Her har jeg udført utallige praktikker på hospitaler, børnehaver, psykiatrier mm. Takket være dem får jeg lov til at vise Den Emilie, hende som rent faktisk godt kan – Uden at fokusere på mine ører der ikke fungerer.

Jeg kan godt forstå at flere tegnsprogstolke genovervejer deres fremtid pga. usikkert tolkemarked som forårsages af regeringens beslutninger.

Og nej, jeg taler ikke om 1-5 tegnsprogstolke – men simpelthen over 100, samt dem, som er under uddannelse.

Disse pres fra regeringens side har medvirket til konkurs hos mange tolkefirmaer – og jeg var en af de kunder der blev efterladt på gulvet da mit tidligere tolkefirma gik i konkurs. Heldigvis var der et andet tolkefirma der hurtigt greb mig, så jeg kunne fortsætte uddannelsen. Nu er de selv under pres, fordi intet af denne struktur – krav, pris og kvalitet – hænger sammen! Må jeg så ikke tage min bacheloreksamen? For det kan jeg ikke hvis mine tolke gang på gang bliver fyret.

Måske tænker I, hvor de tolke som bliver fyret ender henne? Enten læser de til noget andet eller også bliver de selvstændige tolke der også konkurrerer med andre selvstændige tolke på trods af deres fælles koncept om at have gode arbejdsvilkår. Det kan de ikke fordi denne situation gør at de er prægede af usunde overlevelsesmekanismer som ender med tolkeflugt, flere sygemeldinger og stress.

Jer som sidder i regeringen: I har forpligtet jer til at rumme forskelligheder. Så stop med at modsige jer selv, og tag så ansvar således at Danmark stadig anses som et land der støtter mangfoldigheden. Tak!

Hilsen
En døv fremtidig ergoterapeut der nok tvinges til at “nasse” på samfundet