Europæisk konference for døve tegnsprogstolke skudt i gang

I dag og i morgen løber der en europæisk tolkekonference af stablen på Hamburgs Universitet. Målgruppen er døve og hørende tegnsprogstolke i Europa og undervisere og forskere fra tolkeuddannelserne i Europa.

Tekst: Mette Bertelsen
Foto: Danske Døves Landsforbund (To døve tegnsprogstolke i aktion)

Omkring 100 professionelle fra hele Europa er i dag og i morgen samlet i Hamburg, hvor de skal gennem et fagligt program og netværke med hinanden med henblik på at løfte professionen.

Det er nemlig noget relativt nyt, at døve tegnsprogstolke indtager faget, men der er bred enighed om, at disse modersmålstalende tolke kan bidrage til en vigtig udvikling af professionen.

Hele 12 workshops bliver i weekendenafholdt, hvor emnerne bl.a. er det særlige døve-tegnsprog, teamwork, optræden på TV, etik, konferencetolkning og lobbyisme. To af workshoppene afholdes af danskere, nemlig sociolog Karen Talks og tegnsprogstolk og BA i lingvistik Tinne Lund.

Danske arrangører i samarbejde med internationale aktører

Konferencen har danske hovedarrangører, nemlig projektet “Developing Deaf interpreting” som arbejder med døv tegnsprogstolkning som en relativt ny tolkeprofession. Projektet har også f.eks. Hamburg Universitetet og European Forum for Sign Language Interpreters med i arbejdsgruppen. Projektet har til adresse hos Danske Døves Landsforbund.