Embedsmænd næsten klar med forslag til omorganisering af tolkeområdet

I to måneder har en gruppe tværministerielle embedsmænd undersøgt regler og praksisser på tolkeomådet. Om cirka 14 dage skal de fremlægge et foreløbigt bud på en omorganisering af tolkeområdet til en gruppe af interessenter, der skal kvittere med deres feedback.

Tekst: Mette Bertelsen
Foto: Pixabay (stockfoto)

Kringlede regler, regler der er for nemme at udnytte, manglende mulighed for selv at vælge tolk og generelt et vanskeligt overblik over hvor der er ledige tolke. Det er nogle af udfordringerne, som danske tolkebrugere oplever med tolkeområdet, når de skal lægge ekstra krudt i at bestille en tolk for at kommunikere med hørende.

Tilbage i marts kom det frem, at tolkeområdet skulle under lup. En arbejdsgruppe bestående af tværministerielle embedsmænd skulle beskrive den aktuelle situation for tolkning på tværs af sektorer samt opstille mulige modeller for en fremtidig organisering.

Derfor er spændingen også ekstra stor, når regeringens tværministerielle arbejdsgruppe skal fremlægge et foreløbigt overblik over tolkeområdet og med deres bud på, hvordan man kan lave en samlet indgang til tegnsprogstolkning på tværs af de mange ministerier og myndigheder.

Fremlæggelsen skal ske til døves og hørehæmmedes brugerorganisationer og repræsentanter for tolkefirmaer samt myndigheder. Disse deltager for at give deres feedback til embedsmændene.

Det skulle have været sket i dag, onsdag den 9. maj kl. 10-12 til et møde hos Børne- og Socialministeriet i København. Men de involverede har netop fået besked om, at fremlæggelsen udsættes til den 23. maj. Så man må vente i yderligere 14 dage for at få en fornemmelse af, hvilken retning vi skal hen.

Når alt er klart, skal embedsfolkene arbejde videre mod en rapport, der efter sommerferien skal videregives til regeringens økonomiudvalg, som derefter eventuelt skal igangsætte lovændringer.