Presset på tolkemarkedet fortsætter: DOT Group og 12K København lukker

DOT Group, en koncern der samlet har 85 ansatte i Tolketid og 12K, siger farvel til de fleste af sine medarbejdere i København og nedlægger samtidig 12K København. Årsagen er blandt andet faldende priser for DNTM- og jobcenteropgaver, siger de i en udmeldelse på 12K’s facebookside.

Tekst: Cathrine Mejdal/ omskrivning af udmeldelsen
Foto: Pixabay

– Efter lang tids overvejelser i forbindelse med de seneste 6 måneders voldsomme forandringer på tolkeområdet, har ejerkredsen taget en række triste beslutninger, som påvirker flere af vores selskaber og medarbejdere, fortæller Herluf Juul Veng, Carsten Bartholin Bang og Jakob Gade i en udmeldelse.

Farvel til medarbejdere i 12K, Tolketid, Toimo og DOT Group
Her fortæller ejerkredsen, at 12K’s københavnske afdeling drejer nøglen om den 30. september 2018 og DOT Group, som er det administrative selskab bag Tolketid, 12K og Toimo, bliver også nedlagt:

– Tolketid København skal afskedige nogle tolke for at tilpasse opgavemængden. Dog har vi fortsat aktivitet i 12K Aarhus og Tolketid Aarhus såvel som Tolketid København vil fortsætte minimum et år, men er dog afhængig af udfaldet af næste udbudsrunde.

Koncernens nyeste satsning, Toimo, fortsætter uændret, dog er størstedelen af medarbejderne i Toimos udviklingsteam blevet afskediget, da platformen primært overgår til drift. Nyheder fra og om Toimo kan man finde på Toimos Facebookside.

Flere faktorer spiller ind i fyringsrunden
Ejerkredsen uddyber, at årsagen til beslutningen er en kombination af flere aktuelle faktorer, som blandt andet tæller faldende timepriser for DNTM og jobcenteropgaver, færre tolkeopgaver indenfor uddannelsesområdet, manglende tolkebevillinger fra Københavns Kommune til døve medarbejdere og endelig er Toimos platform klar og kan håndtere markedet på andre vilkår.

– Vi er virkelig kede af den udviking, vi har set gennem de sidste år i tolkebranchen. Mange tolke forlader deres drømmejob, og må søge nye veje for at sikre sig sin fremtid. Vi vil selvfølgelig gøre alt, vi kan for at hjælpe vores opsagte medarbejdere videre på aller bedste måde. Vi har været utrolig glade for vores medarbejdere i alle selskaber og havde bestemt ikke håbet på denne udgang, slutter ejerkredsen af med at sige.