Nu kan alle døvblinde og synshørehæmmede få individuel handicapkørsel

Foreningen Danske DøvBlinde (FDDB) og de rundt regnet 450 døvblinde danskere jublede i fællesskab, da et enigt folketing vedtog en ændring i loven om handicapkørsel, som gør, at døvblinde og synshørehæmmede også kan få individuel handicapkørsel.

Tekst: Cathrine Mejdal
Foto: Pixabay

– Det kalder vi en handicappolitisk sejr af de helt store, skriver FDDB begejstret på deres website.

– Ordningen med handicapkørsel har hidtil kun været gældende for gangbesværede. Blinde, døvblinde og syns- og hørehæmmede har selv måttet finde frem med offentlig transport, som jo ikke har ry for at være det allermest tilgængelige, tilføjer FDDB.

Handicapkørsel: et privilegie forbeholdt bevægelseshæmmede
Blinde og stærkt svagsynede har aldrig tidligere været omfattet af ordningen om individuel handicapkørsel, der alene har været rettet mod mennesker med bevægelseshandicap. Der bevilges 104 enkeltture på årsbasis hos borgerens egen kommune. Det koster 3 kr. pr. kilometer, dog minimum 30 kr. pr. tur. Kommunerne har hidtil krævet alle tre kriterier opfyldt for at bevillige handicapkørsel:

  1. Personer, der er stærkt bevægelseshæmmede, bruger kørestol, rollator eller lignende, og har et varigt handicap.
  2. Personer, der på grund af bevægelseshandicap, ikke kan benytte offentlige transportmidler.
  3. Man skal være fyldt 18 år for, at komme med i ordningen.

Dansk Blindesamfund har i flere år kæmpet for at få ændret kommunernes holdning til dette, og Thorkild Olsen, der er formand for hhv. Danske Handicaporganisationer og Dansk Blindesamfund, udtalte i forlængelse af satspuljeaftalen omkring handicapkørsel:

– Vi har mange medlemmer, der bliver hjemme, fordi de simpelthen ikke kan finde hen til busstoppestedet eller ikke tør begive sig ud i den kollektive trafik. Vi taler jo om mennesker, som faktisk ikke kan se busstoppestedet og derfor kommer de ikke ud. De er afhængige af, at andre har tid til at hjælpe dem rundt og det er selvfølgelig ikke rart hele tiden at skulle bede om hjælp eller være afhængige af andre. Det siger sig selv, at de bliver ensomme og lever i isolation. Derfor er det en enorm sejr og en stor lettelse, at blinde og stærkt svagsynede nu kan blive hentet hjemme ved døren og blive kørt trygt ud til et aktivt fritidsliv eller deltage i bedsteforældredagen i børnebørnenes institution.

Handicapkørsel del af aftalen om satspuljen på børne- og socialområdet 2018-2021
Ordningen med handicapkørsel til både bevægelseshæmmede og synshæmmede bliver også permanent og kommer til at ligge i Transportministeriet, og i satspuljeaftalen kan man læse:

– Satspuljepartierne er enige om at afsætte midler til en udvidelse af den eksisterende ordning om individuel handicapkørsel, som i dag kun omfatter svært bevægelseshæmmede, således at den også kommer til at omfatte blinde og stærkt svagsynede. Ordningen indføres ved en lovændring, ogder er såle des tale om varig finansiering. Der afsættes i alt 85,5 mio. kr. i perioden 2018-2021 og 33 mio. kr. årligt herefter (permanent). Herudover er satspuljepartierne som led i udvidelsen af ordningen enige om at omprioritere 30,0 mio. kr., der blev afsat til Transportordning for blinde og svagsynede med aftalen om satspuljen for 2017-2020.