Minister skal høre om beskæftigelsesindsats for døve og hørehæmmede

Der er fra politisk hold stor interesse for at få flere handicappede i arbejde, og det gælder også for døve og hørehæmmede. På mandag vil beskæftigelsesminister Troels Lund Madsen besøge Castberggaards Job- og Udviklingscenter som et led i indsatsen Vilje til job, som beskæftigelsesministeriet netop har lanceret.

Tekst: Mette Bertelsen
Foto: Ole Vestergaard

Castberggård Job- og Udviklingscenter i Urlev får på mandag, den 16. april, fornemt besøg af beskæftigelsesminister Troels Lund Poulsen. Det fortæller de i en pressemeddelelse. Ministeren kommer forbi for at få et indtryk af, hvordan Job- og Udviklingscenteret arbejder med døve og personer med høretab.

Programmet for beskæftigelsesministerens besøg indeholder både en rundvisning og en samtale med job- og udviklingscenterchef Holger Jensen, som ser frem til mødet.

– Vi synes altid, det er godt, når politikere interesserer sig for døve og personer med høretab og Castberggård Job- og Udviklingscenters indsatser for de to målgrupper. Derfor glæder vi os også over opmærksomheden fra beskæftigelsesministeren, som i sidste ende gerne skulle blive til gavn for netop vores målgrupper, siger job- og udviklingscenterchef Holger Jensen.

Besøget finder sted som et led i regeringens arbejde med at indsamle input fra borgere, virksomheder og organisationerne til, hvordan flere mennesker med handicap kan komme i job. Arbejdet skal senere på året munde ud i et udspil til en beskæftigelsesstrategi for mennesker med handicap.

Beskæftigelsesministeren har allerede været forbi IKEA i Høje Taastrup, der i samarbejde med Høje Taastrup Kommune og Danske Handicaporganisationer har haft succes med at beskæftige mennesker med handicap.

Castberggård Job- og Udviklingscenter er det eneste jobcenter i Danmark arbejder målrettet med en aktiv beskæftigelsesindsats for døve og personer med høretab.

Men hvordan skaber man bedre muligheder på arbejdsmarkedet for disse målgrupper? Det er et af de spørgsmål, beskæftigelsesminister Troels Lund Poulsen kommer for at få svar på, når han mandag, den 16. april, besøger Castberggård, der ligger i Urlev, syd for Horsens.

FAKTA
Hver 10. dansker i den erhvervsaktive alder har så store problemer med hørelsen, at det kan gå ud over deres arbejdsliv. Over halvdelen af alle erhvervsaktive døve i Danmark er uden beskæftigelse.

Kilde: Castberggaard