Derfor må flere i tolkebranchen forlade deres arbejdsplads

2018 er det år, hvor der historisk set er kommet flest afskedigelser i tolkebranchen. I sidste uge blev der varslet flere fyringer. Der er ikke samlede statistikker over opgavemængderne fordelt på forskellige myndigheder, men der er en tendens til, at der er de få tolkefirmaer, der får adgang til de fleste opgaver. Resten af firmaerne må tage hvad de kan få af opgaver, eller afskedige medarbejdere.

Tekst: Mette Bertelsen
Foto: Pixabay

I fredags, den 13. april, varslede CFD Tolkebooking opsigelse af 11 medarbejdere. Seks tolke i København, to i Fredericia og en i Aarhus. Derudover er to administrative medarbejdere i København varslet opsagt. Årsagen er opgavemangel; CFD Tolkebooking har færre opgaver og tolker nu kun på få uddannelser.

Det er ikke første gang i år, at firmaet har haft sparekniven ude. Den 18. januar i år varslede man 10 afskedigelser, men kunne en uge senere melde ud, at det blev syv afskedigelser.

I fredags blev der så varslet yderligere 11 afskedigelser, således at det samlede antal afskedigelser for CFD Tolkebooking i 2018 vil ligge på omkring 20 medarbejdere.

Afskedigelser rammer flere tolkefirmaer

Ikke kun CFD Tolkebooking har sagt farvel til medarbejdere.

Der er også andre tolkefirmaer, der har måttet sige farvel til deres medarbejdere, blandt andet firmaet Tolketid, der fokuserer en hel del på uddannelsestolkninger.

Der er tolke, der er blevet opsagt, og der er flere tolke, der har søgt nye veje – udenfor tolkebranchen. Enkelte er blevet selvstændige. Er der flere afgange i andre firmaer, har man sandsynligvis ikke meldt det officielt ud.

Derudover meldte tolkefirmaet TC1866 i København ud den 15. december, at de måtte lukke i 2018, fordi de ikke kunne få økonomien til at hænge sammen. Et sted mellem 10-15 medarbejdere, både tolke og administrationsfolk, er opsagt. Firmaet vil afvikle sine sidste aktiviteter den 30. juni 2018.

Få firmaer får de fleste opgaver og mange mangler opgaver

Der findes ingen samlede statistikker over antallet af tolkeopgaver fordelt på alle myndighedsområder. I følge Styrelsen for Tilsyn og Kvalitet under Undervisningsministeriet, som er dem, der koordinerer uddannelsesbevillinger, er det samlede antal tolkebrugere på videregående uddannelser nogenlunde konstant, men der ses dog en nedgang af antallet af brugere på ungdomsuddannelserne og et stigende antal på arbejdsmarkedsuddannelserne.

På det andet udbudsstyrede område, socialområdet, ses der en lille stigning af opgaver, hvis man sammenligner mellem 1. kvartal i 2017 (5429 ansøgninger) og 1. kvartal i 2018 (5584 ansøgninger), oplyser Den Nationale Tolkemyndighed.

Årsagen til at så mange tolke afskediges, er derfor lidt sværere at forstå, men et bud er, at kun top to/tre blandt de firmaer, der gennem udbudsrunder “vinder” de store, tilbagevendende opgaver, tager opgaverne, og så er der ikke flere opgaver til resten. Vinderne er muligvis også dem, der har en del jobcenter-tolkninger, dvs. tolkeopgaver på arbejdspladserne.

Generelt er de attraktive opgaver de faste, tilbagevendende opgaver, der sikrer stabilitet i økonomien.

Læs også: Tolkdanmark har fået Gazellepris: Derfor går det godt for os

Firmaet TolkDanmark, ligger med 23 fastansatte tolke og 15 freelancere, på uddannelsesområdet på førstepladsen for tegnsprogstolkning i alle fem regioner, og TeamTegn, med omkring 50 tolke i hele Danmark, ligger som nummer to. CFD Tolkebooking, med lige knap 70 tolke i hele Danmark, ligger som nummer tre i flere regioner, dog undtagen på Sjælland.

På socialområdet ligger disse tre firmaer også nogenlunde i top tre fordelt over de fleste regioner. Men idet der er frit tolkevalg, er firmaernes placering ikke så afgørende, med mindre brugerne ikke har noget særligt firmaønske, og opgaven derefter lægges i miniudbud.

Resten af firmaerne må satse på tolkninger på arbejdspladsen og øvrige tolkninger.