WHO: 3. marts er fremover den internationale høredag

Verdenssundhedsorganisationen WHO har talt: Fra i år kan man fejre “World Hearing Day” den 3. marts. Høreforeningen opfordrer alle landets institutioner til at bruge 15 minutter på at tale om hørenedsættelse i dagens anledning.

Tekst: Cathrine
Foto: Pixabay

Verdenssundhedsorganisationen WHO har gjort 3. marts til en international dag for hørenedsættelse. Organisationen havde sidste år fokus på støjskader, da hørenedsættelse er et omfattende og stigende problem. Godt 1,1 mia mennesker verden over er i risikozonen for at få en permanent hørenedsættelse.

I år har WHO i dagens anledning sat børn med hørenedsættelse i centrum. Høreforeningens formand er begejstret og siger:
– Det er fantastisk, at vi har fået en verdenshøredag, for høreproblemer er et meget stort og skjult handicap med en masse udfordringer tilknyttet.

I år skal folkeskolerne sætte høreproblemer på dagsordenen
Høreforeningen har i dagens anledning udsendt en opfordring til alle landets skoler om at bruge et kvarter på ‘børne-ører og støj’ og har lanceret en video, der informerer om hørenedsættelse. Her møder man 10-årige Teodor, der bruger høreapparater. Se videoen nedenunder.

32 millioner børn er ramt på hørelsen
WHO har vurderet, at ca. 32 millioner børn verden over har kronisk hørenedsættelse. Derudover fortæller de,at 60 procent af al hørenedsættelse faktisk kan forebygges allerede i barndommen – bl.a. ved grundig information om, hvad børnene kan gøre for at passe på deres hørelse.

Børn med hørenedsættelse overses
Ved at opfordre skolerne til at fokusere på hørenedsættelse i disse dage håber Høreforeningen på at forebygge tendensen til at overse hørebørn:

– Børn med høretab er i risiko for at blive overset i hverdagen, fordi høretab er et skjult handicap, og inkluderede børn med andre diagnoser i højere grad kræver pædagogers og læreres opmærksomhed, siger Høreforeningen og Sanne Lauridsen, der er koordinator på børneområdet i Høreforeningen tilføjer:

– Vi kan se af undersøgelser, at børn med høretab har en tendens til at trække sig, ikke mindst i fritiden. Høreforeningen frygter, at kun de stærkeste familier har overskud til at varetage deres børns handicap – derved bliver nogle børn med høretab meget isolerede, får ingen uddannelse, kort sagt de har ikke en lys fremtid.

1.200 danske folkeskolebørn har en hørenedsættelse
Hvor dansk tegnsprog tidligere var i spil som undervisningssprog til børnene på døve- og centerskoler landet over, har det stigende fokus på inklusion og genoptræning af den auditive sans medført, at man i løbet af de sidste 20 år har haft træning af talesproget og inklusion i almindelige folkeskoler i centrum:

– Udfordringen for de danske børn ligger bl.a. i, at at støtten til at klare sig i institutioner og folkeskole samt støtten til familierne er for svingende, fortæller Høreforeningen.

Dansk tegnsprog anbefales kun som sidste udvej
Socialstyrelsen udgav i 2015 en forløbsbeskrivelse med anbefalinger til hvordan f.eks. kommunerne skulle håndtere hjælpen til familier, hvor børnene havde et hørehandicap.

Anbefalingerne går ud på, at høretekniske hjælpemidler er det, familierne skal satse på. Tegnsprog er kun nævnt som en allersidste mulighed.

I praksis er der meget, der indikerer, at de forbedrede høretekniske hjælpemidler i store træk virker som de skal. Men der er ikke nogen tal på, hvor mange børn, der reelt får gavn og glæde af hjælpemidlerne.

Samtidig ser det ud til, at der er en gruppe af børn, der fuldstændig bliver ladt i stikken, fordi de hverken har glæde af høreteknologi eller bliver tilbudt tegnsprog. Familierne har svært ved at få adgang til muligheden for at lære dansk tegnsprog og finde et skoletilbud med den fornødne specialviden.

FN’s børnekomité kritiserer Danmark: Vi svigter døve børn
I slutningen af september i 2017 indkaldte FN’s Børnekomite Danmark til en såkaldt ‘eksamen’ for at tjekke om Danmark har fulgt op på FN’s børnekonvention. Her har man rettet man kritik mod Danmark i forhold til døvfødte børn, fortæller Danske Døves Landsforbund på deres website, hvor det første punkt er, at Danmark fuldstændig fratager muligheden for at børn med CI får lov til at lære – og at kommunikere på dansk tegnsprog helt fra de er små.

– Vi mener, at børn har ret til at få muligheden for at lære – og at kommunikere på dansk tegnsprog uanset om de er døve, bruger høreapparat, har CI eller noget helt andet – det er lige meget; de har ret til muligheden for at lære dansk tegnsprog, påpeger FN’s Børnekomite i deres kritik.

 

Årsager til hørenedsættelse: