Selvstændige tolke lancerer nyt website

Der mangler et overblik over de mange dygtige og erfarne selvstændige tolke derude, der er klar til at løse tolkeopgaver for tolkebrugerne. Nu har de lanceret websitet Findtolk.nu som giver tolkebrugerne mulighed for at se, hvor de kan finde en selvstændig tolk.

Tekst: Mette Bertelsen
Foto: Pixabay

Dagens tolkemarked startede med ét firma, og så kom der flere tolkefirmaer til, og i løbet af de seneste par år er der kommet mange selvstændige tolke med eget CVR til.

To selvstændige tolke har derfor taget initiativ til et nyt website, hvor tolkebrugerne kan finde den nærmeste selvstændige tolk. Findtolk.nu hedder websitet, og det blev offentliggjort i går. Der er i skrivende stund 55 selvstændige tolke på websitet.

Helene Rantzau og Hanne Neerup, som er initiativtagerne, fortæller:

– Ideen til en side, hvor alle selvstændige tegnsprogstolke er samlet, har været der længe, men tog først rigtig fart i januar 2018, hvor der var så stor tilslutning til ideen, at vi kunne føre den ud i livet. Der findes mange dygtige og erfarne selvstændige tolke derude, men det kan være svært at finde frem til os. Enten skal man kende navnet på tolken eller have fået et visitkort, men udover det er vi meget skjulte på tolkemarkedet. Vi oplever et stadigt større behov for gennemsigtighed på tolkemarkedet, og det er dette, som ligger bag ideen til Findtolk.nu.

I forvejen arbejder de selvstændige tolke meget sammen, fortæller tolkene:

– Som selvstændig tegnsprogstolk er det vigtigt at have et godt netværk, hvor man hjælper hinanden på kryds og tværs ift. at dække de opgaver der kommer ind. For at lette kommunikationen er alle selvstændige tegnsprogstolke i Danmark med i et lukket forum, som man skal introduceres til via en anden selvstændig tolk. Det var derfor ikke svært at få kontakt til alle de selvstændige og præsentere ideen til findtolk.nu, slutter Helene Rantzau og Hanne Neerup.

Find oversigten her
Findtolk.nu