Ny undersøgelse i gang: Tegnsprogstolkes jobstatus under lup

Over 500 danskere er uddannet som tegnsprogstolke, men hvor mange af dem er aktive i faget i dag? Foreningen for Tegnsprogstolke (FTT) har netop iværksat en undersøgelse af hvordan tolkenes jobstatus ser ud i dag. 

Tekst: Mette Bertelsen
Foto: Pixabay

Er du tegnsprogstolk? Hvornår blev du uddannet, og hvor er du henne i dit arbejdsliv lige nu? Er du fastansat, freelancer, selvstændig, nyuddannet eller har du forladt faget?

Foreningen af tegnsprogstolke (FTT) har i samarbejde med fagforeningen HK, netop iværksat en spørgeskemaundersøgelse, hvor formålet er at belyse, hvor mange tolke, der har forladt branchen de seneste år, og hvordan indgangen til faget er for nyuddannede tolke.

Fakta om tegnsprogstolke i Danmark
Det første hold tegnsprogstolke startede i København i 1986. Det første hold tegnsprogstolke kom ud fra Aarhus i 2001, og forud for det blev der uddannet 143 tolke i København.

Tallene dækker over både den 2-årige og den 3½-årige samt BA-uddannelsen. Tallene viser et samlet billede for Kbh. og Aarhus:

I alt færdiguddannede tolke 1986-2012 (ikke BA) = 438
I alt færdiguddannede tolke 2013-2017 (BA) =  80
I alt 518

Statistikken for perioden før tegnsprogstolkeuddannelsen blev en professions-bachelor er noget usikre, fortæller Jutta Fischer, uddannelsesleder, UCC, som også oplyser, at de tegnsprogstolke, der er blevet uddannet før en egentlig tolkeuddannelse, for en dels vedkommende også er godkendt som eksaminerede tolke. De er ikke med i UCCs statistik.