Forstander for Center for Døvblindhed og Høretab: Vi lever i bedste velgående – og det bliver vi ved med

I løbet af den seneste tid har der været omtale i medierne af at CDH (Center for Døvblindhed og Høretab) i Aalborg havde problemer med faldende elevtal, og at de var lukningstruede. Og dette får nu skolens forstander, Lars Søbye, til at gå ud med en udmelding om, at det ikke passer.

Tekst: Mette Bertelsen
Foto: CDHs Facebookside

Nogle medier, blandt andet TV2 Nordjylland, har de seneste uger bragt indslag fra og om CDH (Center for Døvblindhed og Høretab) i Aalborg, som kunne tolkes i retning af, at de var lukningstruede.

Det bliver blandt andet skrevet, at Nordjyllands eneste højtspecialiserede skole for døve og døvblinde er i fare for at lukke. At hvis de ikke får opbygget et elevgrundlag de næste halvandet år, så lukker de. Af artiklen fremgår det også, at de nordjyske kommuner har kritiseret CDH for at være for dyrt.

Maner rygter i jorden
Det er vigtigt for forstander Lars Søbye at mane rygter i den sammenhæng i jorden. Det skriver instituttet i en udmelding.

Lars Søbye siger:

– Det er rigtigt, at vi på CDH har udfordringer i Undervisningsafdelingen, eftersom elevtallet hertil er dalende. Og hvis den tendens fortsætter, har vi en situation, hvor vi kommer til at overveje, om det er bæredygtigt at videreføre vores undervisningstilbud til børn med høretab eller døvblindhed, som vi kender det i dag.

Men netop i den sammenhæng har vi en rigtig positiv dialog med alle kommunerne i Region Nordjylland. På et møde i Den Administrative Styregruppe (DAS), hvor der sidder chefer og direktører for kommunerne sammen med Specialsektorens direktør, har vi fremlagt vores situation. Og udvalget er konstruktivt og positivt gået ind i dialogen i forhold til at gøre, hvad der skal gøres for at opretholde undervisningstilbuddet til børn med høretab og børn med døvblindhed på CDH. Også på andre fronter arbejder vi på at opretholde vores højtspecialiserede undervisningstilbud.

Mere end undervisning
CDH er meget mere end Undervisningsafdelingen, fortæller Lars Søbye:

– Vi har både botilbud, aktivitets- og samværstilbud, behandling, konsulentfunktion, materialeproduktion, intern og ekstern kursusvirksomhed – og en hel masse mere. På disse områder har vi gang i rigtigt mange aktiviteter. Vi har oven i købet fokus på flere aktivitetsudvidelser.

Udmeldingen slutter af med:

– CDH LEVER I BEDSTE VELGÅENDE – OG DET BLIVER VI VED MED.

Læs mere: CDHs Facebookside