Tolkdanmark har fået Gazellepris: Derfor går det godt for os

Det går godt for firmaet Tolkdanmark, der leverer fremmedsprogstolkning og tegnsprogs- og skrivetolkning på landsplan. Så godt, at firmaet i fredags modtog en Gazellepris for den bedst vækstende virksomhed i Region Hovedstaden. Nøglen til successen er adgang til mange tolketimer.

Tekst: Mette Bertelsen
Foto: Tolkdanmarks Facebookside

En gazellepris uddeles til en virksomhed, som i løbet af fire regnskabsår hvert år har haft positiv vækst og samlet set mindst fordoblet omsætningen over de fire år.

Tolkdanmark er det første fremmedsprogsfirma, der har lagt en billet ind på tegnsprogstolkeområdet. Og nu har Tolkdanmark fået en Gazellepris – i et ellers hårdt presset marked for tegnsprogstolke.

15 % af Tolkdanmarks omsætning kommer fra tegnsprogsdelen, og regnskabet er i plus, fortæller Tolkdanmarks administrator for tegnsprogstolkene, Joachim Brøndum, der oplyser, at firmaet har 16 fastansatte og en række freelancere tilknyttet.

LOUD har stillet en række spørgsmål til Joachim Brøndum, der på billedet er nr. 4 fra venstre, i lysegrå sweater.

Hvad siger I til at have modtaget prisen?
– Det kom som en overraskelse da vi fik at vide vi var nominerede. Det er en god anerkendelse. Vi kan mærke der er vækst både på sprogtolkning og tegnsprogstolkning. Ja, vi har en god omsætning generelt.

Men tolkebranchen bløder – hvordan kan det så gå godt for Tolkdanmark?
– Det er jo ren omsætning, Gazelleprisen måles efter. Vi skal ikke glemme, at vi også har udgifter. Og det der kommer ind, skal selvfølgelig hænge sammen med det der går ud. Jeg ved godt, at tegnsprogstolkebranchen er hårdt ramt. Der er nye kriterier fra myndighederne, og vi kæmper alle for at bevare et godt arbejdsmiljø for tolkene. Det der gør det for os, er at vi har et godt administrationssystem, der kan minimere udgifterne. Det er nemmere at håndtere planlægningen hurtigere.

Går det også godt for jer, fordi I har mange uddannelsesopgaver?
– Ja. Næsten 90% af vores opgaver er uddannelsesopgaver, da vi er placeret som leverandør nr. 1 hos STUK (og dermed kan de byde ind på alle uddannelsesopgaver, red.). Vi leverer ret mange tolketimer, og det er derfor, vi har en god omsætning. Vi har også budt ind på DNTM for 2018.

Går det også godt for jer, fordi I har mange nyuddannede tolke ansat?
– Vi har flere erfarne tolke, men ja, vi har også en del nyuddannede tolke.

Er det ikke lidt som at tisse i bukserne at ansætte mange nyuddannede tolke? De skal jo have mere i løn på et tidspunkt.
– Jo. Vi ser jo, at nyuddannede ansættes til en lavere løn, men de skal også have mere støtte fra administrationen og deres mere erfarne kolleger. Alle vores tolke kommer ind til en lønsamtale hvert år og der giver vi dem den rette lønstigning. Vi kan se, at det på sigt kan blive sværere og sværere, fordi prisen fra myndighederne går den modsatte vej. Jeg er overrasket over, at f.eks. DNTM har valgt at sætte prisen ned igen, plus de har sat et krav om et maks antal tolketimer. Jeg forstår godt at timeantallet er for at beskytte tolkene, men det hænger ikke sammen med at man har valgt at sætte timeprisen ned.

Nogen siger, at der er tolkefirmaer, hvor tolkene skal tolke i op til 30 timer om ugen. Er det så tilfældet hos jer?
– Nej. Vores norm hedder 23 timer om ugen. Men vi har en særaftale med tolkene om, at de gerne må planlægges i op til 25 timer i de travle perioder. De ekstra timer overføres til afspadsering, som så afvikles i de mindre travle perioder, vi ved jo, at tolkebranchen er sæsonbetinget. Det er rigtigt at der er meget snak i branchen. Sådan er det jo altid med en ny i klassen. Vi er ikke kommet for at ødelægge markedet.

I kan tage alle uddannelsestolkeopgaver i Danmark. Kan du så sige noget om, om antallet af uddannelsestolkeopgaver er faldende?
– Jeg kan mærke at der er et lille fald, men ikke så meget. Der har været stor aktivitet i sommeren 2017. Der kom en del uddannelsesudbud. Så jeg synes ikke at det er så slemt.

Et lille bonusspørgsmål: Hvad er forskellen mellem tegnsprogstolkning og sprogtolkning?
– Sprogtolkene er ikke uddannede på samme måde i forhold til tegnsprogstolkene. Det de får, er supplerende kurser via e-learning. Og derfor er timeprisen lavere i forhold kollegerne fra tegnsprog. Her er tolkene jo professionsbachelorer og lønnen skal være derefter. De fleste sprogtolke er derudover ansat på freelancebasis, hvilket gør, at Tolkdanmark kun betaler løn, når der er opgaver. Tegnsprogstolkene er primært fastansatte. Vi har dog også freelancere der kan træde til, når der er sygdom eller ferie hos de fastansatte. Alt i alt: Det er to forskellige måder at arbejde på. Men begge områder er i vækst.

Tak for din tid, Joachim.
Det var så lidt.

Om Tolkdanmark
Tolkdanmark forretningsområde er primært at levere tolkning fra en lang række fremmedsprog (som arabisk, tyrkisk, somalisk mv) og til dansk og omvendt. Det er mest de mellemøstlige sprogområder der er efterspørgsel på.

Tolkdanmark har også en lille afdeling for tegnsprogs- og skrivetolke. Tolkdanmark har pt. 16 tegnsprogstolke over hele Danmark. Firmaet tager næsten udelukkende uddannelsesopgaver, da de har en topplacering hos STUK.