Ny ambitiøs tolkeplatform vil bringe tolken og tolkebrugeren tættere sammen

Er du en kræsen tegnsprogstolkebruger, der selv vil bestemme, hvem der skal tolke for dig på arbejdet eller når du skal til lægen, og vil du have direkte kontakt til tolken frem for at skulle gennem en masse administration? Eller er du en tegnsprogstolk, der vil have medindflydelse på, hvilke tolkeopgaver du får? Tolkeplatformen Toimo giver dig friheden til selv at vælge – både som tegnsprogstolk og som tolkebruger, siger folkene bag platformen.

Tekst: Cathrine Mejdal
Foto: Toimo

– Danskerne er et teknologisk parat folkefærd, og man er vant til offentlige services mv. skal ske digitalt. De fleste danskere har altid mobilen på sig, og det er i stigende grad blevet almindeligt at bruge mobilen til at bestille stort set alt. Så hvorfor ikke også bruge mobilen til at bestille tegnsprogstolkning?, spørger Jakob Gade, der har over ti års erfaring i tolkebranchen, og som er partner i tolkefirmaerne 12K og Tolketid. Han står også bag Toimo, der er en platform for tolkebrugere og tolke.

– Det er en platform på samme måde som fx AirBnb er platform for rejsende og lokale, fortæller Toimo i en pressemeddelelse.

Platformen, der har været undervejs i godt halvandet år, er udviklet på baggrund af en række observationer, tolkefirmaerne 12K og Tolketid har gjort sig:

– I løbet af den seneste tid har der været flere og flere der har efterlyst et samlet sted, hvor tolkebrugerne kan finde og bestille en tolk og omvendt, hvor tegnsprogstolkene kan stille sine ydelser til rådighed for tolkebrugerne, fortæller Jakob Gade.

Tolken og brugeren skal befris for de administrative lænker
Gennem de senere år har tolkemarkedet set en stigende tendens blandt tegnsprogstolke, hvor stadig flere vælger at blive selvstændige eller løst ansatte. I samme ombæring har tegnsprogstolkene fået mange andre opgaver end blot selve tolkningen: de skal også forberede sig, administrere timer og efterbehandle, og det tager meget tid fra det, som er essensen for tolkenes arbejde: at tolke.

– Toimo bliver derfor et godt værktøj for tolkene, mener Jakob Gade, der uddyber: – Hverken tolkebrugere eller tolke behøver at tænke over, hvem der skal betale for tolkningen og udføre det arbejde, der ligger i at indhente bevilling hos myndighederne. Det sørger Toimo for. Vores service ligger i, at vi lader tolkebrugerne og tolkene om at fokusere på det, de har brug for – nemlig at udføre tolkning. Resten sørger vi for.

Flere ressourcer til både tolke og tolkebrugere
Manden bag Toimo, Jakob Gade, er selv født døv, og bruger derfor tolk både professionelt og privat. Det er hans egne erfaringer, han har trukket på i udviklingen af platformen – erfaringer akkumuleret gemme et helt liv som tolkebruger. I pressemeddelelsen siger han:

– Det er på tide, at vi fjerner de mange siloer, der findes i tolkebranchen. Jeg er selv tolkebruger, og jeg er træt af at skulle lede på kryds og tværs i hele branchen efter en ledig tolk. Jeg ved jo, at der stort set altid er en derude, der er ledig, men jeg kan ikke finde vedkommende.

Pressemeddelelsen, der blev sendt ud den 6. december, inviterer alle tegnsprogstolke til at oprette profiler inde på Toimo allerede nu, så når platformen går i luften den 1. januar 2018 kan de stå til rådighed for tolkebrugerne, der fra den 1. januar vil kunne oprette profiler og planlægge diverse tolkeaktiviteter.

Tolkene og tolkebrugerne kan være med til at videreudvikle Toimo
Da Toimo udkommer i en såkaldt MVP (Minimum Viable Product), vil platformen blive opdateret løbende – efter den feedback, tolkene og tolkebrugerne kommer med. Det betyder samtidig, at jo flere tolke og tolkebrugere bruger Toimo, desto bedre vil platformen virke.

– Derfor håber jeg, at rigtig mange tolke er interesserede i at oprette profiler på Toimo. Derigennem bliver det meget lettere for tolkebrugerne at få fat på en ledig tolk. Og omvendt vil tolkene jo rigtig gerne have fat i tolkeopgaver. Så det kunne jo blive en ren win-win situation, slutter Jakob Gade af med at sige i pressemeddelelsen.

Du kan læse mere om Toimo her