Resultatet af DNTMs udbudsrunde offentliggøres næste uge

Det bliver på tirsdag i næste uge, at DNTM offentliggør listen med hvilke firmaer, der kan levere tegnsprogstolkning og/eller skrivetolkning på det sociale område. De tolkefirmaer, der er med i aftalerne, har allerede fået besked.

Tekst: Mette Bertelsen
Foto: Colourbox

Fra den 1. januar 2018 skal du igen orientere dig omkring hvilke tolkefirmaer, der kan levere tegnsprogstolkning og/eller skrivetolkning til dig. Fordi alle tolkefirmaernes rammeaftaler med den betalende myndighed, DNTM (Den Nationale Tolkemyndighed) udløber den 31. december 2017.

Hvilke tolkefirmaer der leverer tolkning for DNTM fra den 1. januar 2018 er endnu ikke offentliggjort. Det sker tirsdag i næste uge.

Status er, fortæller Bo Kragelund, der er chef for Den Nationale Tolkemyndighed, at man har gennemgået alle tilbud, og DNTM har sendt besked ud til alle tilbudsgiverne, hvem de regner med at indgå aftaler med.

Lige nu er der en såkaldt “standstill periode” frem til d. 28. november, hvor hverken DNTM eller tolkefirmaerne må offentliggøre noget om udbuddet og resultatet heraf. Når standstill perioden udløber den 28. november, vil DNTM indgå kontrakter med firmaerne, og lægge alle de nye leverandøraftaler ind i Tolkeportalen.

Derefter kan du, som allerede har ansøgt om tolkning til aktiviteter i 2018, kan få dine sager sendt ud til tolkefirmaerne.