Prisen på tegnsprogstolkning rasler ned igen

Fra den 1. april 2018 hedder maxprisen 650 kroner i timen for en tolkning. CFD Tolkebooking har tidligere i dag meldt ud, at de sætter deres priser ned. Men hvorfor er det CFD Tolkebooking der bestemmer max-timeprisen på alle andre tolkninger end sociale tolkeopgaver og uddannelsestolkninger? Og hvorfor har de valgt at sætte prisen yderligere ned på et tolkemarked, der i forvejen knap nok kan trække vejret?

Tekst: Mette Bertelsen
Foto: Colourbox

CFD Tolkebooking ønsker at minimere den forskel på timepris, der er mellem de udbudsstyrede områder og ikke-udbudsstyrede områder og derfor har de netop annonceret at de nedsætter deres timepriser fra den 1. april 2018. De nye timepriser bliver Zone 1: 650kr. Zone 2: 880kr. og Zone 3: 980kr.

De udbudsstyrede områder er uddannelsestolkninger (STUK) og sociale tolkninger (DNTM) og indtil videre er jobcenter tolkningerne blevet betalt udenom udbuddene. De fleste af de øvrige områder er betalt via. interne aftaler, f.eks. har nogle regioner aftaler med bestemte tolkefirmaer til en bestemt pris.

Jobcenter tolkningerne hører til under Lov om kompensation til handicappede i erhverv og her står det, at borgerne har ret til frit valg af personlig assistent. Med den lille passus, der særligt gælder for tegnsprogstolke til personer med hørehandicap, at timepriserne ikke oversiger CFD Tolkebookings satser.

Og satsen er i skrivende stund 710 kroner for en tolketime i zone 1. Fra den 1. april 2018 bliver satsen nedsat til 650 kroner for en tolketime i zone 1.

Prisstruktur over 20 år gammel
Vi skal tilbage i historien for at få svar på hvorfor det er CFD Tolkebooking, der fastsætter satserne på jobcenter tolkningerne og eventuelle øvrige tolkninger.

Gennem 90’erne og 2000’erne var CFD Tolkebooking, der dengang hed Center for Døve, Danmarks eneste tolkefirma, og alle tegnsprogstolke blev ansat her. Der blev fundet frem til, at tolkning på arbejdspladsen skulle finansieres via. Lov om kompensation til handicappede i erhverv, men der var noget, der skulle justeres.

De personlige assistenter, der skulle hjælpe handicappede, var nemlig typisk studentermedhjælpere og de arbejdede for en meget lavere sats. Tegnsprogstolke var derimod specialtrænede i deres profession, og opgaverne var spredt ud over hele landet, selv om kontorerne lå i de større byer. Derfor var prisen på en tegnsprogstolk meget dyrere.

Af den årsag blev der lavet en helt særlig vejledning i starten af 1990’erne, som kun gjaldt hørehandicappedes brug af tegnsprogstolkene. Og da var det oplagt, at det blev CFD Tolkebooking, dengang Center for Døve, der skulle definere priserne og prisstrukturen, fordi de dengang var det eneste firma. Der blev skrevet ind i denne passus, at man kunne bestille tolk hos Center for Døve.

I løbet af 00’erne kom der flere tolkefirmaer til, og der kom klager over, at der kun blev henvist til Center for Døve. Derfor blev formuleringen ændret til, at priserne ikke måtte oversige Center for Døves satser – så jobcentrene kunne sikre, at priserne ikke køb løbsk.

Alle de andre tolkefirmaer indrettede sig altså herefter og fulgte CFD Tolkebookings priser. CFD satte på et tidspunkt prisen op, fordi de ikke kunne få økonomien til at hænge sammen, og så fulgte de andre firmaer trop. Timepriserne gik op og ned. Dog altid baseret på, at tolkning skulle være nonprofit og ikke må give overskud.

I 2010 begyndte tolkemarkedet at blive udbudsstyret, således at det ikke længere var CFD, der svingede taktstokken. Uddannelsestolkninger og sociale tolkninger blev sat i udbud, og alle firmaer kunne byde ind på lige vilkår.

Men så kom der nogle andre problemer til.

Firmaer byder billigt ind nogle steder og opkræver dyrt andre steder
Udbudsrunderne har sidenhen fået tolketimepriserne til at rasle ned – fordi både gamle og helt nye tolkefirmaer hver gang er blevet ved med at byde billigere og billigere ind for at vinde førsteretten til at tage tolkeopgaver. Hvad man taber fra en kasse, må man tjene fra anden kasse. For at få økonomien til at hænge sammen, har det for firmaerne været en fordelagtig strategi at kompensere for billige udbudspriser ved at tage så mange timer ind som muligt med de dyrere satser på jobcenterområdet.

Firmaerne er blevet motiverede til dette, og prispresset er noget, som DNTM står for. Men men det, at prisen er høj det ene sted og lav det andet sted er dermed med til at skævvride tolkemarkedet, hvilket har været en af CFDs motivationer for at sætte timeprisen ned, fortæller Sussi Kongshøj Wilson, der gennem hele perioden har været chef for CFD Tolkebooking:

– Det er IKKE rimeligt at finansiere prisen på de udbudsstyrede områder ved i indtjening på de ikke-udbudsstyrede. Vi ønsker at undgå, at de timer, vi leverer til ikke-udbudsstyrede områder kommer til at finansiere prispresset på udbudsstyrede områder, og at den store prisforskel motiverer til et urealistisk prispres, understreger Sussi Kongshøj Wilson.

Priserne skal beskyttes
Nu er der kommet en statslig interesse omkring at “pille ved” prisen på jobcentertolkningerne med, formodentlig fordi det område har været en hel del påvirket af personlige økonomiske interesser.

DNTM har netop, i forbindelse med den næste udbudsperiode, der gælder fra 2018, åbnet op for at alle kommuner kan bruge DNTMs Tolkeportal og de prisaftaler, der er i den.

I følge DNTMs udbudsmateriale bliver maxprisen 620 kroner for zone 1 opgaver, men efter al sandsynlighed bliver priserne endnu lavere, fordi firmaerne formentlig har valgt at byde endnu billigere ind for at sikre sig en aftale med DNTM. Og dermed er der lagt op til en ægte, hård priskonkurrence blandt tolkefirmaerne, også på jobcenter området – og her har CFD Tolkebooking altså ikke længere noget at skulle have sagt.

Der er dog – endnu – ikke blevet ændret ved Lov om kompensation til handicappede i erhvervs særlige, og efterhånden gamle, passus omkring timepriserne for tolkning, og derfor har døve stadig ret til frit tolkevalg, forudsat at timepriserne ikke overstiger Center for Døves satser.

650 kroner må være den lavest mulige timepris
Nu har CFD Tolkebooking så valgt at sætte prisen ned. Ikke kun for at skabe mere lige konkurrence, men også for at motivere kommunerne til at betale for tolketimer, der ikke nødvendigvis er baseret på DNTMs konkurrenceudsatte priser. For disse priser er alt, alt for lave, mener Sussi Kongshøj Wilson:

– Vi frygter, at den store prisforskel (mellem 710 kroner og 620 kroner, red.) vil fremskynde, at kommuner/øvrige hopper over i portalen – til endnu lavere priser. DNTMs pris er for lav – vi vil ikke kunne producere hovedparten af vores opgaver til denne pris.

Derfor er CFDs timepriser nedsat til 650 kroner fra den 1. april 2018. Det er minimum for hvad CFD Tolkebooking kan tage, og det er stadig uden at der er profit for øje, idet CFD Tolkebooking skal køre nonprofit.

Nu skal alle tolkefirmaer altså følge trop ved at sætte priserne ned fra 710 kroner og ned til 650 kroner. Muligvis skal bæltet spændes yderligere ind, såfremt det rent faktisk bliver DNTMs aftale, der bliver brugt. Så der er en hel del økonomiafdelinger hos tolkefirmaerne, der skal beregne fremtiden. Eventuelle økonomiske konsekvenser for tolkefirmaerne kendes endnu ikke. Men det kommer formodentlig til at ramme både tolkefirmaer og selvstændige tolke yderligere på pengepungen.

Håber på et mere stabilt marked
Der er næppe nogen tvivl om, at døve ønsker adgang til tolkning, og at adgang til tolkning forudsætter, at der er tolke på markedet – og det er der, såfremt tolkene får ordentlige vilkår at arbejde med.

Det har formentlig været CFD Tolkebookings ønske at priserne ikke skulle blive ved med at rasle ned, men nu hvor det ikke er sket, har de så valgt selv at vride armen om på markedet – og ønsket er at skabe stabilitet.

CFD Tolkebooking skriver på deres Facebook:

– Adgang til tegnsprogstolkning af høj kvalitet er en væsentlig del af døve borgeres ligestilling, og det er CFDs håb, at en udjævning af prisforskellen mellem de enkelte myndighedsområder kan bidrage til en nødvendig stabilisering af tolkemarkedet.