Debat i Tyskland: Må forældre selv bestemme hvorvidt deres barn skal CI opereres eller ej?

En såkaldt “tvangsimplanterings”-sag har vakt stor røre i døvesamfundet i Tyskland. En CI-læge har valgt at bringe en sag om forældre, der ikke har ønsket at cochlear implantere deres to-årige døve barn, videre til Familiedomstolen i Niedersachsen, som i dag skal afgøre, om vurderingen alene tilfalder familierne, eller om lægen skal med indover.

Tekst: Mette Bertelsen
Foto: Colourbox

Et døvt forælderpar, der ønsker fuld anonymitet, og som bor i Braunschweig i det centrale Tyskland, var for nogen tid siden til konsultation hos en øre-næse-halslæge, der absolut ikke kunne forstå forældrenes valg om ikke at cochlear implantere deres to-årige barn.

Lægen, prof. dr. med. Andreas Gestner, der er en af de øverste læger på øre-næse-hals-klinikken i Braunschweig, blev så chokeret over forældreparrets valg om at lade barnet forblive døvt, at han kort herefter konsulterede de sociale myndigheder.

Lægen skal også vurdere om et barn skal CI opereres
Sagen blev hurtigt bragt videre op til familiedomstolen i Niedersachsen, fortæller tegnsprogstolk og forældrevejleder Karin Kestner i en pressemeddelelse. Kestner er forældreparrets talsmand.

Andreas Gestner har udtalt til Taubenschlag.de, at en manglende implantering kan have alvorlige konsekvenser for et døvt barns liv. Derfor mener han ikke, at beslutningen alene bør være forældrenes. Der skal også en ekstern ekspert med indover beslutningen.

Det har chokeret store dele af det tyske døvesamfund, fortæller Karin Kestner. For det må da være forældrene, døve eller hørende, der bør have retten til selv at vurdere, hvad der er bedst for deres barn, mener Karin Gestner.

På nettet florerer hashtaggene #stoppcizwang og #stoppandreasgerstner.

Hvad CI-lægen selv har at sige til kritikken, melder historien intet om.

Kan danne præcedens for lignende tilfælde
Sagen har også vakt røre af den grund, at det er første gang, at sådan en sag er blevet bragt helt op i familiedomstolen.

I dag, den 20. november, vil der være en høring i familiedomstolen i Niedersachsen. Bliver det afgjort, at det skal blive en af disse eksperter, der får bemyndigelsen til at vurdere om et døvt barn skal implanteres eller ej, bliver det formodentlig til fordel for en implantering.

Det forventes, at afgørelsen, hvad den enten bliver, kommer til at danne præcedens for kommende lignende sager. I Tyskland fødes der omkring 1000 helt døve børn hvert år.

Døve bliver nærmest flygtninge
Så det er en sag, der bekymrer mange døve og hørehæmmede i Tyskland. Mange synes, det er dybt forkert, at hørende skal bestemme så indgribende en operation på deres vegne. Der er iværksat en underskriftsindsamling for at stoppe “dette vanvid”.

For hvad vil der ske, såfremt alle forældre potentielt kan tvinges til lade deres barn cochlear implantat operere? Flere gange tidligere er det set, at døve forældre har valgt at flytte til et andet land, for at undgå, at myndighederne trak beslutningen ned over hovedet på forældrene.

Læs også: Ophedet Facebook-debat om forældrenes valg for deres døve barn

I Danmark har der været lignende sager. Selv om langt de fleste forældre til døve børn frivilligt vælger at lade deres børn operere, er der enkelte familier, der ikke ønsker dette. Fravælger man operationen, eller profiterer et barn ikke af indgrebet, er der stort set ingen muligheder tilbage i Danmark.

I starten af 00’erne valgte flere familier at flytte til Sverige, fordi de ikke kunne se muligheder for deres børn i et tegnsprogsmiljø. For hvilket tegnsprogsmiljø?

Tidligere i år var der også en sag i Danmark, hvor en familie følte sig presset til at lade deres barn operere, men de valgte at stå fast. Familien oplevede af kommunen et stort svigt i forhold til at få hjælp og tilbud til deres døve søn. Familien bor i dag også i Sverige.