Dansk. Et stridbart sprog (… især når du ikke kan udtale udvalgte ord)

Døve og hørehæmmede, der kan tale, kender det sikkert: Siger du “bad” eller “bedte”, når du skal bede om noget i datid? Eller siger du vind-druer i stedet for vindruer (med et enkelt d)? Og skraldgriner kammeraterne rundt omkring dig, fordi du ikke kan få tungen til at makke ret, når du siger “hundrede pund hunpuddelhundeuld”? Så er du ikke den eneste. Her er fem ord, du måske skal dobbelttjekke udtalen på, før du kommer til at sige det højt foran vennerne.

Tekst: Cathrine Mejdal
Foto: Colourbox

1. Må jeg bede om en avokado… eller en advokat?
Er det a-vo-ka-do eller ad-vo-ka-do?
Det er førstnævnte – det staves og udtales ikke med et ekstra d som i advokat. Med mindre du rent faktisk gerne vil bede om at få beskikket en advokat. I så fald er det nok fornuftigt (og mere meningsfuldt) ikke at sige avokado.

2. Et styk espresso… eller ekspres?
Er det es-pres-so eller eks-pres-so?
Igen vinder førstnævnte eksempel – men du er undskyldt! Begge ord kommer nemlig af det latinske “exprimere”, der betyder “at trykke ud”. Men i dag refererer det ene ord til et kulsort shot komprimeret koffein, som får dig til at arbejde non-stop 24/7, er det andet et kort hurtigtog. Her er DSB’s billetsalg nok det rette sted at bede om ekspressen.

3. Diskusprolaps på diskopolaps?
Er det dis-ko-po-laps eller dis-kus-pro-laps?
Den sidste udtale er korrekt – og en del mindre skægt at have end førstnævnte, for det er en alvorlig ryglidelse. Men orddelen “diskus” bruges sjældent på dansk, så mange erstatter det med “disko”, som vi alle kender fra 80’ernes John Travolta-hofteroterende diskofilm, Saturday Night Fever.

4. Han er deres yndling – eller yngling?
Er det ynd-ling eller yng-ling?
Ha! Det var et snydespørgsmål – begge udtale er korrekt. Men der er forskel i betydningen – og forveksler du dem, kan det i de mest ekstreme tilfælde godt være pinligt. For det ene ord betyder “favorit”, mens det andet betyder “ung”.

5. I sommer var jeg i Paradis – eller var det i sommers?
Er det i som-mer eller i som-mers?
Den første udtale er rigtigt, men du er undskyldt på forhånd, hvis du har tendens til at slutte ordet af med et “-s”. Den endelse bruger mange for at understrege noget, som er netop sket – som fx “i mandags”. Men vil du gerne imponere omgivelserne med dit formfuldendte sprog, så er “i sommer” den rigtige vej at gå.