Sociale tolkeopgaver i udbud

Tolk til besøg hos den praktiserende læge, til hundetræning eller til tante Odas fødselsdag. Det er socialtolkning, og Den Nationale Tolkemyndighed, under Socialstyrelsen, der betaler for opgaverne, har netop offentliggjort deres krav til en ny udbudsrunde.

Tekst: Mette Bertelsen
Foto: Colourbox

Den Nationale Tolkemyndighed (DNTM) har i dag offentliggjort materialer til en udbudsrunde, der skal resultere i, hvilke firmaer, der kan levere fysisk socialtolkning for hørehandicappede fra den 1. januar 2018.

For den 31. december 2017 vil aftalerne mellem DNTM og de tolkefirmaer, der leverer tolk, nemlig udløbe. Vil tolkefirmaerne fortsætte med at levere tolk, skal de byde ind.

En række aktører, blandt andet brugerorganisationer og tolkeorganisationer har været med til at give deres input til, hvordan aftalen for den næste tid skal skrues sammen. Resultatet er lige nu ved at blive læst.

Det er 2017s anden store udbudsrunde i forbindelse med tegnsprogstolkning i år. I foråret offentliggjorde DNTM et udbud i fjerntolkning, hvor resultatet blev, at kun ét firma skulle levere fjerntolkning fra den 1. august 2017 til 2019.

Fakta: Hvad er socialtolkning?

Socialtolkning er tolkning i fritiden. Typiske opgaver er lægebesøg, familiefester og sportsaktiviteter. Selv om det er Den Nationale Tolkemyndighed (DNTM), der betaler for disse tolkninger, er det tolkefirmaerne, der sørger for at levere socialtolkning i praksis. Som tolkebruger får man derfor besked på fra DNTM, at bevillingen (betalingen) er i orden, og derefter starter kommunikationen med det firma, der skal levere tolkningen.