Ny forskningsartikel: Døve børn klarer sig bedre med 3 års tale- og høretræning

Tre års Audio Verbal Theraphy (AVT) træning er bedre end et års AVT-træning, som indtil nu har været standarden i dansk hørerehabilitering for små børn. Det er konklusionen i en ny dansk artikel, som udkommer i den medicinske journal Cochlear Implants International.

Tekst: Mette Bertelsen
Foto: Colourbox

Hvad gør forældrene, når lille Vitus lige har fået sine første cochlear implantater? Så skal der straks sættes ind med fokuseret tale- og høretræning. Og metoden hedder AVT – Audio Verbal Therapy.

Der er et stort dansk fokus på metoden, og derfor er forældreforeningen Decibel stolte over, at fire af medarbejderne fra deres videnscenter står bag en ny artikel, der er publiceret i Cochlear Implants International, skriver de på deres hjemmeside.

Artiklen præsenterer resultaterne at et studie der anvender data fra Decibels store AVT-forskningsprojekt. Artiklen fokuserer på data fra 36 børn med CI, der har fået 3 års AVT undervisning. Deres resultater bliver sammenlignet med 96 børn med CI, der har 1 år med AVT.

Resultaterne viser at de børn der har deltaget i det 3-årige AVT undervisningsforløb, klarer sig bedre i tale- og sprogtest, end de andre børn. Studiet har undersøgt børnenes impressive og ekspressive ordforråd samt deres sprogforståelse.

Fra 1. juli 2017 tilbyder de audiologiske afdelinger på hhv. Odense Universitetshospital, Aarhus Universitetshospital og Rigshospitalet/Gentofte Hospital et 3-årigt forløb. Forløbet er en udvidelse af det allerede eksisterende 1-årige tilbud, der hidtil har været udbudt på landets to CI-centre. Foreløbigt er der afsat midler til forløbene til og med 2020.

Artiklens hovedforfatter er Lone Percy-Smith, som har fået assistance af Jane Lignel Josvassen, Tenna Lindbjerg Tønning, Maria Hallstrøm, som alle kommer fra forældreforeningen Decibels videnscenter.

Eveline Dieleman, Jeanette Hølledig Mikkelsen, Lena Nissen og Per Cayé-Thomasen er også medforfattere.

Læs artiklen

Auditory verbal habilitation is associated with improved outcome for children with cochlear implant