Høreforeningen: Det går ikke for godt med høreapparatbehandlingen i Danmark

Det tager rigtig lang tid at få et høreapparat, hvis du vil få hjælp fra det offentlige Danmark. Og at gå i lang tid uden at få hjælp til din hørelse kan påvirke dit liv på mange måder.

Tekst: Mette Bertelsen
Foto: Colourbox

Der er omkring 800.000 danskere, der har et høretab, og graden af høretabet er meget forskellig – man kan være fra helt døv til at have små problemer med hørelsen.

Men ikke desto mindre er et høretab noget, der kan mærkes. Høretab påvirker mennesker socialt, i forbindelse med arbejde og under uddannelse. Høretab rammer mennesker fra alle sociale lag.

Der findes forskellige såkaldte behandlingsformer, f.eks. høreapparater, CI’er mv. Men er lykken gjort? Nej, adgangen til hjælpemidler er ikke godt nok, mener Høreforeningen. Ventelisterne er alt for lange.

Høreforeningen har på deres website offentliggjort aktuelle tal for høreapparatbehandling på de offentlige klinikker. Her er tallene for oktober 2017, hvor Odense topper med 121 uger.

Hvorfor er ventelisterne så lange? I 2013 trådte en ny lov i kraft på høreapparatomårdet. Ansvaret gik fra kommunerne til regionerne, og samtidig blev tilskuddet til høreapparater sænket væsentligt. Siden da er ventetiden steget på 12 ud af 14 sygehuse.

Forskere vurderer, at en tredjedel af alle demenstilfælde kan forebygges, og ubehandlet høretab er en af de faktorer, der kan øge risikoen for udvikling af demens. Det viser en nyere rapport, der peger på en indirekte sammenhæng.

Ubehandlet høretab har altså mange sociale konsekvenser. Rapporten og Høreforeningens arbejde for kortere ventetider, har været udslagsgivende for et forsidetema på BT i går.

For at læse artiklerne, skal du være abonnement:

Hva’be’har’? Patienter må vente over to år på et høreapparat

Få tjekket hørelsen: 1 ud af 3 demenstilfælde kan forebygges

Hvis hele emnet omkring behandling af høretab ligger dig på sinde, kan du overveje at debattere emnet med dine lokale politikere.

Høreforeningen afholder forskellige debatter om høreapparatbehandlingen. Få et overblik her:

https://www.facebook.com/pg/hoereforeningen/events/