Folketingets åbningsdebat tegnsprogstolket

Med tilbageholdt åndedræt sidder mange døve og hørehæmmede samt Danske Døves Landsforbund og Døvefilm klinet til skærmen i dag, hvor åbningsdebatten bliver tegnsprogstolket: Fra klokken 10 og til langt ud på aftenen vil politikerne diskutere aktuelle politiske emner – og det er et håb om, at Døvefilms bevilling vil blive taget op til diskussion i løbet af dagen.

Tekst: Cathrine Mejdal
Foto: Folketinget 

Åbningsdebatten begynder torsdag den 5. oktober kl. 10.00 og  den bliver tegnsprogstolket direkte på Folketingets hjemmeside og tv-kanal.

Danske Døves Landsforbund håber, at man under debatten vil diskutere Døvefilms bevilling, og har på Facebook og hjemmesiden udsendt følgende meddelelse og opfordret medlemmer til at dele nedenstående billede:

#FTåbning17 i dag. Lad os sammen råbe politikerne op: Døvefilm tilbage på finansloven NU. Det støtter jeg! #bevardøvefilm #dkpol #hænderneop.

Sagen i korte træk
Den 1. september opdagede Danske Døves Landsforbund, at Døvefilms årlige bevilling på 7,2 millioner kroner uden varsel var blevet fjernet fra VLAK-regeringens finanslovsforslag. Over halvdelen af Døvefilms budget finansieres via bevillingen, og TV-produktionsselskabet kan derfor ikke fortsætte sit arbejde med at producere og udsende tegnsprogstv til døve borgere i Danmark uden midlerne.

Siden har både Danske Døves Landsforbund, Socialministeriet, Enhedslisten og Danske Folkeparti samt en lang række borgere – både døve og hørende – protesteret over handlingen og lavet en kampagne på sociale medier med titlen #bevardøvefilm, hvor enkeltpersoner fortæller om, hvorfor Døvefilms arbejde og tegnsprogstv generelt er uundværlig for tegnsprogstalende borgere landet over.