DNTM udbudsrunde: Det skal tolkeleverandørerne leve op til fra 2018

Hvis du interesserer dig for, hvordan reglerne for tegnsprogstolkning er skruet sammen, har LOUD læst udbudsmaterialet fra Den Nationale TolkeMyndighed (DNTM) gennem og deler her de vigtigste oplysninger.

Tekst: Mette Bertelsen
Foto: Colourbox

I foråret lavede DNTM en udbudsrunde for fjerntolkning, der resulterede i, at ét firma, Småtegn, fik alt ansvaret for at levere fjerntolkning til tolkebrugerne i hele Danmark.

Nu er der ved at være tid til at tolkeleverandørerne igen skal lave en ny aftale med DNTM, der gælder for fysisk tegnsprogstolkning og skrivetolkning, der gælder fra den 1. januar 2018.

Nu kan andre myndigheder bruge Tolkeportalen
Den største nyhed i denne omgang er, at DNTM har lavet en aftale med en række andre myndigheder om, at de kan abonnere på Tolkeportalen, som er den udbudsportal, som alle sociale tolkeopgaver bliver lagt på.

De andre myndigheder er f.eks. kommuner, regioner og øvrige myndigheder som f.eks. Justitsministeriets og Udlændinge- og Integrationsministeriets område.

Da de andre myndigheder fortsat betaler for tolkningen selv, kan de bruge Tolkeportalen, men de er ikke forpligtiget til det. Der er også kun afsat 3 millioner kroner årligt til at dække det, hvorimod DNTM selv har “fået” 40 millioner årligt til at dække sociale tolkeopgaver. Men et område som arbejdsrelaterede tolkninger alene udgør i virkeligheden et meget større beløb end sociale tolkninger gør.

44 kommuner ud af 98 kommuner er med på listen. Fire ud af fem regioner er på listen – kun region Midtjylland er ikke med. Kommunerne betaler typisk for tolkninger for jobcentrene. Regionerne betaler typisk for tolkninger på hospitaler mv.

Kan vare op til 4 år
Den næste aftaleperiode mellem DNTM og tolkeleverandørerne kommer til at løbe fra den 1. januar 2018 til den 31. december 2019, med mulighed for forlængelse to gange et år. Det betyder, at aftalerne kan gælde i op til fire år, hvilket giver tolkeleverandørerne arbejdsro.

Men til gengæld betyder det også, at hvis tolkeleverandøren ikke får en aftale med DNTM, så må tolkeleverandøren blive underleverandør. Alle tolkeleverandører må gerne, i modsætning til f.eks. Finland, bruge underleverandører. De skal dog være godkendte af DNTM.

Bedste forhold mellem pris og kvalitet
DNTM har sat en loft på hvor meget, tolkeleverandørerne max må byde ind med. Prisloftet hedder 620 kroner for zone 1, 850 kroner for zone 2 og 1000 kroner for zone 3. Byder tolkeleverandøren ind med en højere timepris, bliver tilbuddet forkastet.

Timeprisen inkluderer forberedelse, transportsudgifter og efterbehandling – samt kurser og videreuddannelse.

Tillæg for aften/weekend, særligt krævende opgaver og geografiske tillæg kommer oveni.

DNTMs Tolkeportal sikrer frit tolkevalg til brugerne, men ønsker brugeren ikke en bestemt tolkeleverandør, betyder det, at den tolkeleverandør, der byder billigst ind, er sikker på 1. pladsen, den næstbilligste er sikker på 2. pladsen og så videre.

Loft på antal aftaler
Men uanset hvad vil der næppe blive så mange tolkeleverandører denne gang.

DNTM laver aftaler med et forskelligt antal tolkeleverandører for hvert område. Det område, der har åbnet op for flest aftaler, og dermed tolkeleverandører, er København med 18 aftaler på tegnsprogstolkeområdet og 5 aftaler på skrivetolkeområdet.

Det område, der har færrest aftaler, deles mellem Midtjylland og Nordjylland, hvor hvert område indlemmer 7 aftaler på tegnsprogstolkeområdet og 4 aftaler på skrivetolkeområdet.

Små leverandører må ikke slå sig sammen
Hver tolkeleverandør forpligtiger sig overfor DNTM til at levere mindst 15 timers tolkning pr. uge pr. delrammeaftale. For at det kan lade sig gøre, må hver tolkeleverandør gerne organisere sig i såkaldte konsortier, hvor flere små firmaer/selvstændige tolke står samlet om at afgive et bud.

Det er dog kun hvis de ikke selv har kapacitet til at udføre opgaven
alene. Ellers mener DNTM, at der kan blive tale om et samarbejde, der har til formål at begrænse konkurrencen, altså et kartel.

Muligheden for at begå noget potentielt kriminelt vil formodentlig skræmme en stor del af de små leverandører fra at byde ind alt for mange samlet, og derfor kan man forestille sig, at der kommer flere bud, og de dyreste bliver forkastet.

Bedste forhold mellem pris og kvalitet
DNTM åbner denne omgang også op for en ny vurdering af buddene – som de beskriver som “bedste forhold mellem pris og kvalitet”, hvilket betyder at en lav timepris vægtes med 40%, investering i efter- og videreuddannelsestilbud vægtes med 40% pris og endelig vægtes tolkenes gennemsnitlige erfaringstid med 20%.

Der er altså lagt op til flere krav til efteruddannelse, og formålet er at sikre, at leverandørerne løbende udvikler tolkenes kompetencer.

Døvblindetolke får mindre
DNTM har varslet, at “tolkning under ledsagelse” af døvblinde, nu faktureres med 320 kroner pr. time, da “der kun tolkes meget sporadisk”.

Døve tegnsprogstolke er OK
DNTM anerkender også døve tegnsprogstolkes eksistens i modsætning til finske KELA, som har afvist at betale for dem. Disse skal dog være certificerede af DNTM, og de skal være ønskede af brugeren. Den døve tegnsprogstolk medbringer selv en feeder, som betales af vedkommendes jobcenter. Endelig “skal den døve tegnsprogstolks deltagelse skal være afgørende for, at kommunikationen med den pågældende bruger overhovedet er mulig”.

Leverandørerne skal tage imod praktikanter
Leverandørerne forpligtiger sig til at tage praktikanter fra UCCs tolkeuddannelse. Det sker “for at fremtidssikre tolkeuddannelsen”.

Det er formentlig også for at forhindre, at nogle leverandører vil nægte at tage praktikanter ind.

Må max tolke 24 timer om ugen
Et nyt krav er, at “tolken max må tolke 24 timer om ugen”, hvilket måles i gennemsnit pr. kvartal. Det er tænkt som “som led i højnelse af tolkningernes generelle kvalitetsniveau”.

Formodentlig er kravet indført, fordi nogle leverandører lader tolkene tolke i mere end 24 timer om ugen, hvilket er en stor belastning for dem.

Leverandørerne skal nu overveje deres bud
De leverandører, der muligvis vil byde ind på aftalen har frem til den 25. oktober mulighed for at spørge ind til detaljer i udbudsmaterialet, så de kan vurdere, hvorvidt de vil byde ind.

Fakta

Siden den 1. januar 2010 har alle sociale tolkninger været samlet under DNTM. DNTMs område er under Tolkeloven.

DNTM forventer, at der bliver brugt 40.000.000 kr. på  sociale tolkninger i perioden. Der er afsat 3.000.000 kr. til øvrige myndigheder.

I følge DNTMs seneste opgørelse af registrerede brugere, er der omkring 3.100 tolkebrugere, hvoraf 76% er døve, 21% er hørehæmmede og 3% er døvblinde.