Ny brancheforening: Vi vil sikre tegnsprogstolkebranchen bedre vilkår

Der har længe været krise i tegnsprogstolkebranchen. En ny brancheforening, der skal varetage tegnsprogstolkeleverandørernes interesse er ved at se dagens lys. Den kommende forening igangsat af en række leverandører, der gerne vil stå sammen for at sikre en sund branche.

Tekst: Mette Bertelsen
Foto: Colourbox

I dag har Dansk Erhverv sendt en invitation til informationsmøde og stiftende generalforsamling for en ny brancheforening, der skal varetage tegnsprogstolkeleverandørernes interesser. Tanken er at sikre branchen bedre vilkår i Danmark.

Informationsmøderne afholdes i hhv. København og Aarhus, og den stiftende generalforsamling finder sted i København.

Dansk Erhverv, der varetager erhvervslivets interesser, arbejder sammen med en arbejdsgruppe, der består af repræsentanter fra tegnsprogstolkeleverandørerne.

Arbejdsgruppen bag har været i gang med det indledende arbejde siden foråret og sommeren 2017. Den består af Søren Winkel fra tolkeleverandøren Tegnsprogstolken.dk samt Gyrithe Lem og Carola Kjestrup, der begge er selvstændige tegnsprogstolke.

Han mener, at det er nu, at tolkeleverandørerne skal stå sammen for at sikre, at branchen fortsat er sund.

Det formodes, at der er omkring 400 eksaminerede tegnsprogstolke i Danmark. Men tallet er ikke præcist, idet der ikke finder nogen officiel registrering sted.