Græsk tegnsprog anerkendt som sprog

Den 7. september 2017 vil gå over i historien for det græske døvesamfund som den dag, græsk tegnsprog fik en formel anerkendelse som et sprog på linje med græsk.

Tekst: Cathrine Mejdal
Foto: Colourbox

Ministeriet for Arbejde, Social sikkerhed og Solidaritet fik den 7. september gennemtrumfet et lovforslag i det græske parlament med titlen “Offentlig pension og andre forsikringsforskrifter, medarbejderbeskyttelse, rettigheder for mennesker med handicap og andre bestemmelser”. Lovforslaget er en del af den græske implementering af FN’s handicapkonvention.

I lovforslaget er der en paragraf, der fremhæver, at græsk tegnsprog skal anerkendes på lige fod med det græske sprog, og hvordan den græske stat vil fremme det og opfylde alle kommunikationsbehov, som græske døve og hørehæmmede borgere har.

En stor sejr for det græske døveforbund
– Det er en stor sejr for vores døveforbund og for hele døvesamfundet, fremhæver det græske døveforbud i en pressemeddelelse, der understreger sejrens betydning for samfundet:

– Det opfylder vores fundamentale krav om anerkendelse af vores naturlige sprog som noget, der har lige så meget værdi som græsk. Det er kulminationen af vores langvarige og vedvarende kamp, og vi retter en stor tak til alle vores støtter fra det nationale handicapforbund og de forskellige embedsmænd i regeringen, der har kæmpet sammen med os.

Vi skal ikke hvile på laurbærrene
– Det betyder selvfølgelig ikke, at vi stiller os tilfreds. Lige nu er det blot ord på papir, og det kræver mange kampe for at loven får kød på. Det betyder blandt andet, at loven giver os et godt værktøj i vores kamp for at sikre døve og hørehæmmede får de samme muligheder og vilkår som hørende gennem tegnsprog, undertekster og tekstet information og så videre, fremhæver det græske døveforbund og slutter af med at sige:

– Men vi skal nu fejre, at vi har nået en historisk milepæl i vores kamp for ligestilling! Tak til alle vores medlemmer og støtter for at være der!