Døvefilms skæbne er til debat i Folketinget i dag

Finanslovsforslaget, hvor Døvefilms tilskud er blevet fjernet helt, bliver debatteret i dag. Debatten forgår i Landstingssalen den 7. september fra kl. 10.00 og frem til midnat. Debatten kan følges via Folketingets tv-kanal eller på web-tv, hvor den også vil kunne følges i en tegnsprogstolket version, oplyses der på Folketingets website.

Tekst: Cathrine Mejdal
Foto: Colourbox

På grund af ombygning af Folketingssalen foregår finanslovsdebatten i dag kl. 10.00 i Landstingssalen, hvor der er en begrænset antal pladser, som fordeles efter først-til-mølle-princippet oplyser Folketinget på deres website. Finanslovsdebatten transmitteres direkte på Folketingets tv-kanal. Finanslovsdebatten vil desuden blive døvetolket fra start til slut på ft.dk. På Folketingets hjemmeside kan finanslovsdebatten ses i en version med og en version uden døvetolkning.

Folketingets web-tv kan du finde her.

Danske Døves Landsforbund følger med i debatten
– Vi her på DDL håber inderligt at nogle af politikerne vil tage emnet om Døvefilm op og diskutere dette i forbindelse med finanslovsdebatten i morgen. Vi holder øje og følger med i debatten og ser hvad der sker. Vi krydser fingre!, fortæller landsformand Lars Knudsen i en video på Danske Døves Landsforbunds facebookside og website.

Bekymrede borgere håber, at Døvefilm får en plads i finansloven
På facebook håber en række borgere – døve såvel som hørende – på, at Døvefilms skæbne kan ændres. Vibbe Kastbjerg mener, at danskerne ikke kan tillade sig at stigmatisere døve medborgere, som har lige så meget værdi som alle andre:
Jeg håber inderligt, at tilskud til produktion af tv-programmer på tegnsprog bliver en del af finansloven 2018. Vil kan i DK ikke tillade os, at stigmatisere døve medborgere, der bidrager til samfundet på lige fod med andre mennesker.

Inger Sørensen, der er mor til en døv søn, siger, at hun får meget gavn af Døvefilms informative programmer:
– Det vil være en katastrofe at miste det! Håber det bedste for jer.

Døvefilm takker for opbakningen og lover, at de ikke giver op
I en ærlig video åbner Døvefilm op for produktionsselskabets tanker omkring Døvefilms betydning for både døvesamfundet og det omgivende samfund:

Tusind tak for al jeres opbakning og gode ønsker for at bevare Døvefilm. Det varmer. Både DDL, Døvefilm og Døvefilms bestyrelse arbejder på, at få TV på tegnsprog også i 2018. Døvefilm er meget påvirket af alvoren, men samtidigt er der desværre også grænser for hvor aktive, vi kan være udadtil, som part i sagen. Vi kan forholde os til fakta og den betydning en lukning ville have.

Fakta er, at vores helt primære målgruppe – døve som er afhængige af, at få informationer på tegnsprog – bliver langt mere isoleret fra samfundet, hvis ikke der er TV på modersmål. Tidens Tegn afspejler døves kultur og styrker døv identitet. TV på tegnsprog giver alle døve et sted at blive hørt – både når der er sorg, glæde, vrede og bekymringer at dele med andre. Fakta er også, at Døvefilms programmer giver resten af samfundet en mulighed for at lære døves kultur og sprog at kende.

Danske Døves Landsforbund er talerør for alle jer trofaste seere. Vi er meget taknemmelige for deres store engagement i at bevare Døvefilm. Der arbejdes hos os begge på, at få politikerne i tale og at få pressen i tale – så alle i Danmark kan komme til at forstå det urimelige. Fortæl pressen og politikerne hvad det ville betyde for dig på #bevardøvefilm. Og vi lover at holde jer orienteret. Og så kan du i øvrigt se, hvad Socialministeren siger om sagen på lørdag i Tidens Tegn, fortæller Olivia Egebjerg i nedenstående video.