Det 3-årige AVT-forløb er trådt i kraft

Familier til børn med hørenedsættelse jubler over hele landet: fra 1. september er det et-årige AVT-forløb officielt blevet forlænget til tre år, fortæller foreningen Decibel på deres website.

Tekst: Cathrine Mejdal
Foto: Colourbox

Det tre-årige AVT-forløb (Auditory Verbal Therapy, red.) er en udvidelse af det allerede eksisterende 1-årige tilbud som findes på CI-centrene i København og Aarhus. Foreløbigt er der afsat midler til det forlængede forløb til og med år 2020.

– Udvidelsen betyder, at alle børn mellem 0 og 5 år med dobbeltsidigt behandlingskrævende høretab på minimum 40 dB fremover kan gennemgå AVT-forløb med kvalificerede undervisere over en 3-årig periode, skriver Decibel på deres website.

Finansloven 2017 sikrede 27 millioner kroner til AVT
– I Decibel har vi siden de gode nyheder sidste efterår, da midlerne til AVT blev øremærket og forløbet kom på Finansloven, arbejdet for at sikre den bedst mulige forankring af tilbuddet, fortæller Decibel på deres website.

– Vi har løbende været i dialog med de relevante ministerier, som har behandlet sagen, og vi er glade for at der nu præsenteres en løsningsmodel, som er en videreudvikling af det allerede eksisterende tilbud, og som lever op til vores ønske om fokus på kvalitetssikring og ensartethed i et landsdækkende tilbud, der kan komme flest muligt børn til gode, siger de.

Børn, der har afsluttet et AVT-forløb er ikke omfattet af tilbuddet
Hvis I har afsluttet et AVT-forløb inden d. 1. juli 2017, vil I ikke blive omfattet af tilbuddet om et 3-årigt AVT-forløb, skriver Decibel videre på websitet og tilføjer:

– Børn som ikke er omfattet af målgruppen, eller hvis forældre ikke ønsker at indgå i det 3-årige AVT-forløb, vil fortsat få tilbudt standard behandling på den audiologiske klinik. Børn med CI udenfor målgruppen har stadig tilbud om et 1-årigt AVT-forløb.

Hvor kan dit barn modtage det 3-årige AVT-forløb?
Forløbene bliver forankret på landets tre største audiologiske klinikker: Odense Universitetshospital, Aarhus Universitetshospital og Gentofte Hospital. Det betyder, at dit barn skal tage forløbet på en af de tre audiologiske afdelinger.

Familier med spørgsmål kan fra d. 14. august 2017 kontakte:

  • Audiologisk Klinik på Odense Universitetshospital: Maria Baltzer Gormsen på Maria.baltzer.gormsen@rsyd.dk eller tlf. 65 41 25 36.
  • Audiologisk Klinik på Aarhus Universitetshospital: Jeanette Hølledig Mikkelsen på jeanemkk@rm.dk
  • Audiologisk Afdeling på Rigshospitalet/Gentofte Hospital: Marianne Kyhne Hestbæk på marianne.kyhne.hestbæk@regionh.dk eller tlf. 38 67 38 58.
  • Decibel: Tanja Pihl Sandager på tanja@decibel.dk eller tlf. 30 23 38 13.