7,2 millioner skal spares væk hos Døvefilm

7,2 millioner kroner om året. Så mange penge står Døvefilm til at miste i statslig tilskud, hvis VLAK-regeringens finanslovsforslag for 2018 bliver gennemført.

Tekst: Mette Bertelsen
Foto: Døvefilm

Den 1. september delte Danske Døves Landsforbund følgende meddelelse på deres website og Facebookside, som pt. har fået mere end 60 delinger:
– I regeringens forslag til finansloven for 2018 har DDL opdaget, at tilskuddet til Døvefilm er fjernet. Hvis ikke det ændres, så risikerer Døvefilm at skulle lukke, fortæller Lars Knudsen i en video og tilføjer, at DDL sammen med Døvefilm nu kæmper for at få fjernet forslaget, så Døvefilm kan fortsætte:

-Vi er i gang med at tage kontakt til politikere og journalister for at få sat lys på sagen, så vi kan få fjernet besparelsen. Det er stadig kun et forslag, så vi tror på, at vi kan ændre det, så vi også i de næste mange år kan bevare Døvefilm, slutter han.

DDL starter kampagnen: #bevardøvefilm på Facebook
Vi har taget initiativet til en social medie-kampagne, og vi opfordrer alle døve til at være med i kampagnen, skriver Danske Døves Landsforbund i en ny opdatering på Facebook, hvor de opfordrer alle til at lægge en video af 1-2 minutters varighed op på Facebook, Twitter og andre medier , der fortæller om, hvor vigtigt Døvefilm er for døvesamfundet.
– Vi vil også gerne at du sender din video til os. Når vi har modtaget alle jeres videoer, redigerer og klipper vi dem sammen, og derefter kommunikerer vi dem videre til politikerne, så de kan se hvad døve siger om Døvefilm, og ad den vej prøve at påvirke dem, siger formanden Lars Knudsen.

Over halvdelen af Døvefilms budget er finansieret af finansloven
Døvefilm har siden 1963 hvert år modtaget offentlig støtte til produktion af TV-programmer og andre medieproduktioner på tegnsprog. Døvefilm får ud over 7,2 millioner kroner fra finansloven også 2,1 millioner kroner fra Danmarks Radio til levering af programmer. Over halvdelen af Døvefilms midler finansieres altså via finansloven. Får VLAK-regeringen sin vilje, bortfalder statstøtten til Døvefilm i 2018. Det betyder, at Døvefilms budget skal have en gevaldig opstramning på svimlende 7,2 millioner kroner i 2018 ifølge finansloven fra 2017.

Døvefilms leder, Mette Munk Bergqvist, fortæller i et interview til DR, at tabet af tilskuddet vil få store konsekvenser:

– Det vil betyde en øjeblikkelig lukning, siger institutionsleder Mette Bergqvist.

– For os betyder det, at vi må lukke og slukke med det samme. Vi har forpligtigelser langt ind i 2018 og medarbejdere, der skal have løn. Så jeg frygter, vi må gå i betalingsstandsning lige om lidt, siger Mette Bergqvist.

En gruppe på 2.000 døve får det svært, hvis Døvefilm lukker
Godt 4.000 døve i Danmark taler tegnsprog som førstesprog. Ud af dem får ca. halvdelen deres samfundsviden fra Døvefilms produktioner:
– Der er især en gruppe på cirka 2.000, der får svært ved at følge med i samfundet. Mange har ikke noget arbejde, men får informationer om samfundet og har et kulturelt holdepunkt ved hjælp af Døvefilm. De har ikke andre tilbud, siger Mette Bergqvist til DR.

Politikerne råber op
Politikerne er ude med riven vedrørende besparelsesforslaget. På Twitter har Stine Brix fra Enhedslisten kontant skrevet:

– Regeringen lukker Døvefilm – DKs eneste tv-station på tegnsprog. Alle 7 mio er pludselig blevet skåret væk.

Karen Melchior fra Radikale Venstre slutter sig koret:
– Ja, sprog og kultur at bevare. Det gør man ved at fastholde – ikke fjerne – støtte til sprog og kultur. Sprog er kulturbærende. Dansk tegnsprog er et sprog.

Vred medarbejder taler ud: Handicaporganisationerne skal stå sammen!
Beslutningen om at tage 7,2 millioner fra Døvefilms drift vækker skuffelse hos Kim Moesby, der er studievært hos Døvefilm, og har fået ham til at slå nedenstående video op, hvor han taler om vigtigheden af at bevare de muligheder døve og andre handicapgrupper har for ligestilling. (Videoen er tekstet).

Om Døvefilm
Døvefilm er en selvejende institution, der er oprettet på initiativ af Danske Døves Landsforbund i 1963. Institutionens vigtigste opgave er at medvirke til at give døve i Danmark de bedst mulige forudsætninger for, på lige fod med hørende, at deltage i samfundslivet og den offentlige debat. Døvefilm er i dag helt uafhængig af politiske- eller organisatoriske interesser.