Ny formand for Decibel: Vi skal blive stærke af vores fælles erfaringer

Efter sommerferien er der blevet omrokeret flere poster hos forældreforeningen Decibel, hvis formål er at støtte familier med børn, der har en hørenedsættelse. En ny formand og en ny sekretariatsleder skal tegne foreningen udadtil – og det bliver med fokus på familierne.

Tekst: Mette Bertelsen
Foto: Colourbox

Forældreforeningen Decibel har på deres første møde efter sommerferien valgt at konstituere sig på ny, da tidligere formand Yaacov Kigiel-Slor har valgt at træde ud af bestyrelsesarbejdet af personlige årsager.

Stella Dyrberg fra bestyrelsen bliver ny formand, og Birgitte Koch Jørgensen overtager næstformandsposten fra Ingibjörg Sigtryggsdóttir, som fortsætter som menigt bestyrelsesmedlem.

Fokus på støtte til familier
Den nye formand, Stella Dyrberg, er mor til tre drenge, Georg på 9 år, Osvald på 6 år og Walter på 3 måneder. Osvald er født døv og har CI på begge ører.

– Jeg meldte mig ind i Decibels bestyrelse i 2016, da jeg gerne ville bidrage til Decibels fantastiske indsats overfor for børn og unge med høretab. Som formand vil jeg fortsætte dette arbejde, og jeg vil have fokus på at sikre et stærkt politisk fokus på vores børn og unges behov og muligheder blandt andet via vores forskning. Men jeg vil også sikre, at vi med vores forening danner de bedste rammer for god støtte og vejledning til familier som os. Jeg er selv blevet hjulpet enormt af andre forældre i samme situation, og i vores forening skal vi blive stærke af vores fælles erfaringer, siger Stella.

Omrokering i villa Decibel
Også på kontoret hos Decibel i Hellerup, sker der forandringer.

Tidligere sekretariatschef Tanja Pihl Sandager har fra 1. august valgt at kaste sig over nye udfordringer som leder af Decibels videnscenter. Her skal hun bl.a. stå i spidsen for forskningsprojektet IHEAR og den nyoprettede dokumentations- og vidensfunktion, der knyttes til det 3-årige AVT-forløb.

– Decibel arbejder for at sikre bedre vilkår for børn og unge med høretab. I det arbejde spiller vores forskningsprojekter og ikke mindst kvalitetssikringen af det kommende AVT-tilbud en helt afgørende rolle. Jeg glæder mig over at få mulighed for at sætte fuldt fokus på disse vigtige opgaver og forsat bruge min erfaring og viden på området til gavn for Decibel”, siger Tanja.

Ny sekretariatsleder
Sara Maria Cordtz er Decibels nye sekretariatsleder. Siden årsskiftet har hun været projektansat i Decibel som kommunikations- og kursusansvarlig. Sara er cand.mag. i Moderne Kultur og har tidligere arbejdet med formidling i kultur- og undervisningsregi. Derudover er Sara stærkt forankret i det frivillige foreningsliv og har en bred viden om frivilligt organisationsarbejde med sig i rygsækken – og så er hun selv gudmor til et barn med CI.

– I løbet af de sidste måneder har jeg lært en masse fantastiske børn og forældre at kende gennem foreningens arbejde – og jeg har med egne øjne set, hvad det betyder for medlemsfamilierne, at der findes en platform som Decibel til at skabe netværk, ny viden og rum til erfaringsudveksling. Når man står sammen i en forening, kan man løfte i samlet flok og på den måde for alvor være med til at skabe resultater til gavn for børn og unge med høretab. Jeg ser frem til at være med til at fortsætte dette gode arbejde og til at udvikle foreningen i tæt samarbejde med bestyrelsen og mine kolleger i Decibel Villaen, siger Sara, som overtog posten som sekretariatsleder 1. august.

LÆS MERE

Læs hele nyheden på Decibels website