Ingen ekstern interesse for tegnsprogstolkeuddannelsens enkeltmoduler

I foråret blev det meldt ud, at alle kan tilmelde sig tegnsprogstolkeuddannelsens åbne enkeltmoduler. Men indtil videre er der 0 tilmeldinger. Alle kurserne bliver dog gennemført for efterårets tegnsprogstolkestuderende.

Tekst: Mette Bertelsen
Foto: Colourbox

I foråret kunne UCC løfte sløret for, at alle kunne deltage i forskellige moduler på tegnsprogstolkeuddannelsen hos UCC – som åben uddannelse. UCC har som regel altid tomme pladser pga. frafald. På læreruddannelsen opretter de fx særlige hold for de eksterne netop fordi de har så mange der tilmelder sig modulerne.

Ingen interesse
Men ingen har meldt sig til tegnsprogstolkeuddannelsens åbne moduler med kursusstart i efteråret. Det kunne måske have været interessant for enkelte at springe på UCC’s Sprogmodul 1 med navnet Introduktion til dansk tegnsprog, som i alt “fylder” 20 ECTS og som koster 18.400 kroner at gennemføre. Undervisningen starter den 4. september.

Ikke noget stort problem
Uddannelsesleder på tolkeuddannelsen, Jutta Fischer er dog helt rolig:

– Det er ikke et stort problem, så derfor er der sådan set heller ingen grund til at gøre et stort nummer ud af det.

Kortere forløb rammer behovet bedre
Studielederen har et par forsigtige bud på, hvorfor der ikke er nogen tilmeldte:

– Måske vil folk hellere gå på tegnsprogskurser hos andre der udbyder kortere og mindre teoretiske forløb. Det her er på BA-niveau. Og døve er øjensynlig ikke interesserede i at tage moduler på Tolkeuddannelsen – det har jo været en af motivationerne for at udbyde dem.

Tegnsprogsholdet starter til september
De første moduler starter i næste uge, og så vil der være flere moduler med start i begyndelsen af september. Selv om der ikke er nogen eksterne deltagere, så vil UCC’s egne tolkestuderende gennemføre modulerne som en del af deres uddannelse.

LÆS MERE
Se alle enkeltmoduler på tegnsprogstolkeuddannelsen