Danske Døves Landsforbund får nyt website

Tirsdag hen over middag lancerede Danske Døves Landsforbund forbundets nye website og domæneadresse, og sekretariatet fejrede det med lidt champagne og kage.

Tekst: Cathrine Mejdal
Foto: Screenshot

I dag udkommer DDL’s nye hjemmeside – med nyt design. Jeg håber, at den nye opsætning og det nye design vil betyde at det bliver nemmere for jer at finde rundt inde på siden og finde det I søger, fortæller landsformanden Lars Knudsen i en video på Facebook umiddelbart inden lanceringen.

Medlemmerne lykønsker DDL
– Tillykke med den nye hjemmeside, kommenterer flere af medlemmerne, og enkelte giver udtryk for at de har fået et godt førstehåndsindtryk:

Første indtryk er positivt. Glæder mig til at gå mere i dybden med den nye side, siger Elisa Klejs Madsen, der tidligere sad i Hovedbestyrelsen.

Ny domæneadresse
Fremover skal man taste www.ddl.dk for at læse nyt om Danske Døves Landsforbunds virke. Om hvorfor har man i mange år brugt domænet deaf.dk i stedet for www.ddl.dk fortæller landsforbundet:
– Domæneadressen ddl.dk tilhørte i sin tid Dansk Landbrug, så vi lagde i stedet billet ind på www.deaf.dk. Siden skiftede Dansk Landbrug så navn til Landbrug og Fødevarer, og dermed også deres domæne til www.lf.dk. Da det kom os for øre, kontaktede vi dem for at høre, om vi kunne få deres gamle domæneadresse, ddl.dk. Det fik vi et stort ja til.

– Det sjove ved sagen er, at DDL førhen kaldte sig selv for LF (Landsforbundet), så vi har på måde byttet om på vores initialer, slutter forbundet af med at sige.