Netværk for erhvervsaktive hørehæmmede: Stor interesse for viden for, hvordan man kan og skal på arbejdsmarkedet

Hvad gør du, hvis du har svært ved at følge med i kollegernes frokost-snak? Det og mange andre spørgsmål kan medlemmerne af Facebookgruppen Erhvervsaktive med høretab hjælpe hinanden med. Nu har initiativtagerne bag gruppen netop fået en pris.

Tekst: Mette Bertelsen
Foto: Facebook

Facebookgruppen Erhvervsaktive med høretab er en offentlig gruppe med lige knap 600 medlemmer. Her deler medlemmerne deres erfaringer på arbejdsmarkedet med hinanden, og der er endda plads til at mødes og netværke ude i virkelighedens verden.

I sidste uge modtog trioen Jennie Westh, Kim Aarrebo Møller og Lise Dam Rasmussen Castberggårds Job- og Udviklingscenters “Niels Nielsen prisen” for at være et godt eksempel på, hvordan man som en presset gruppe på arbejdsmarkedet selv kan tage initiativer til at forbedre arbejdslivet.

Ud over de tre, er også Merete Birk Nielsen med i gruppen. Vi har fået fat i en fra gruppen, Lise Dam Rasmussen:

Hvorfor startede I gruppen?

Vi startede gruppen, da der er et behov for større fokus på de udfordringer på arbejdsmarkedet, der er for folk i den erhvervsaktive alder med høretab. Gruppen er forankret under Høreforeningen. Der har tidligere været afholdt Inspirationsdage for erhvervsaktive – men det var for ca. 10 år siden.

Hvilken effekt skaber jeres Facebookgruppe her knap et år efter?

Vi har afholdt inspirationsdage i Aarhus og Rødovre her i weekenden, hvor vi knoklede for at lave et godt og inspirende program. Vi kan også se, at der er stor interesse for viden for, hvordan man kan og skal agere på arbejdsmarkedet, uanset om man har arbejde, er i fleksjob eller er arbejdssøgende.

Har I planer med gruppen?

Vi vil gerne fortsætte med at afholde Inspirationsdage i øst og vest hver år. Desuden har vi indgået et samarbejde med Castbergårds Job- og Udviklingscenter, hvor vi vil afholde fyraftensmøder rundt omkring i landet. Vi planlægger det første møde i Aalborg i september og vi vil inddrage Institut for Syn og Hørelse (kommunikationscenter i Aalborg under Region Nordjylland) Vi vil også følge og kommentere udviklingen/reformer på arbejdsmarkedet. Desuden vil vi også inddrage lokalforeningerne, for at få flere erhvervsaktive ud af busken.

Og hvad sagde I til at modtage prisen?

Vi var overraskede og glade over, at der var nogen, som lægger mærke til vores frivillige arbejde. Så prisen er en stor ære. Vi håber også, at den vil være med til at skabe større fokus på vores arbejde.

BAG GRUPPEN

Lise Dam Rasmussen bor ved Hobro. Hun har et medfødt svært høretab og er CI-bruger. Lise har en bachelor i HA Erhvervsøkonomi. Hun er pt. arbejdssøgende.

Kim Møller bor i Rødovre og har et medfødt svært høretab. Han har CI på begge ører. Han arbejder som specialist i Social- og Sundhedsforvaltningen i Rødovre kommune.

Jennie Westh bor i Rødovre. Hun har et medfødt svært høretab, er CI-bruger, og arbejder som pædagog på en specialskole for døvblinde børn.

Merete Birk Nielsen er repræsentant for Høreforeningens hovedbestyrelse. Hun har ligeledes et medfødt svært høretab, og er HA-bruger (høreapparat-bruger, red.) Merete bor i Solbjerg syd for Århus og arbejder som lærer og projektkoordinator på Castberggård

LÆS MERE PÅ FACEBOOK

Erhvervsaktive med høretab