Konference: Hvilke muligheder er der for unge handicappede i de forberedende tilbud?

En del unge med handicap har gavn af at komme omkring de forberedende tilbud på vejen til videre ungdomsuddannelse og beskæftigelse. Men hvordan er mulighederne for denne gruppe? Døves højskole Castberggaard lægger lokaler til en konference for professionelle på onsdag i næste uge.

Foto: Søren Kjeldgaard (på billedet ses tre døve elever fra Castberggårds tilbud, Navigator)

Konferencen ’Fremtidens muligheder for unge med handicap i de forberedende tilbud’, der finder sted onsdag den 7. juni på Castberggård Job- og Udviklingscenter i Urlev syd for Horsens.

Konferencen er blevet til i samarbejde mellem Castberggård Job- og Udviklingscenter, Sammenslutningen af Unge Med Handicap (SUMH) og Danske Handicaporganisationer. Og der er god grund til at sætte fokus på mulighederne for de unge med handicap, påpeger formand for Danske Handicaporganisationer, Thorkild Olesen, der selv er blind.

– Vi ved, at der er en sammenhæng mellem uddannelse og chancen for at være i job, det gælder for alle. Men en ny SFI-rapport har netop vist, at for mennesker med handicap betyder uddannelse endnu mere for chancerne for at komme i job. Derfor skal vi sikre, at unge med handicap får de bedste muligheder for at udfolde deres potentiale for uddannelse og beskæftigelse, siger Thorkild Olesen.

Der er brug for unge med handicap

Konferencen er målrettet UU-vejledere og medarbejdere i jobcentre og socialafdelinger, som er med til at vejlede, rådgive og bevilge tilbud til de unge. Og deltagerne kan se frem til at få konkrete redskaber med hjem til kontoret, forsikrer Flemming Wang Jensen, der er udviklingskonsulent på Castberggård Job- og Udviklingscenter:

– Vi vil gerne have mere specialviden om unge med handicap derud, hvor vejledningen foregår, hvor beslutningerne træffes. Det er målet med konferencen.

Cecilie Friis, der er projektmedarbejder i SUMH, har store forventninger til konferencen, for der er brug for alle unge i fremtidens samfund.

– Vi kan alle være mere ambitiøse på de unges vegne. Vi håber, at konferencen kan være med til at sætte fokus på, at unge med handicap er en ressource i samfundet og at inddragelse af de unge er helt essentiel for de unges fremtidsmuligheder, siger Cecilie Friis.

MERE INFO

Konferencen ’Fremtidens muligheder for unge med handicap i de forberedende tilbud’ foregår på Castberggård, Østerskovvej 1, 8722 Hedensted d. 7. juni fra kl. 9.30-15. Ønsker du at høre mere om konferencen eller selv at deltage, kan du kontakte Flemming Wang Jensen fra Castberggård Job- og Udviklingscenter.

http://www.cbg.dk/jobcenter/information/konferencer/fremtidens-muligheder-for-unge-med-handicap-i-de-forberedende-tilbud