Åben uddannelse på tegnsprogstolkeuddannelsen

Tegnsprogstolkeuddannelsen udbyder nu udvalgte enkeltmoduler i tolkeuddannelsens tre kerneområder: sprog, tolkning og profession.

Tekst: Cathrine Mejdal
Foto: Colourbox

Åben uddannelse er en lang række kompetencegivende tilbud om uddannelse i enkeltfag til voksne, som ønsker at efter- og videreuddanne sig inden for et givent område, og nu kan man føje tegnsprogstolkeuddannelsen på UCC i København til listen over uddannelsessteder med enkeltmoduler til alle, der ønsker at blive klog på dansk tegnsprog, tolkning og profession. Aktuelt udbudte enkeltmoduler er:

  • Sprogmodul 1 (introduktion til dansk tegnsprog) – 20 ECTS, 18.400 kr.
  • Tolkemodul 1 (teori og praksis – introduktion til skrivetolkning m.m.) – 5 ECTS, 4.600 kr.
  • Professionsmodul 1 (introduktion til tolketeori, kultur og etik) – 10 ECTS, 9.200 kr.
  • Sprogmodul 2 (videreudvikling af viden om dansk tegnsprog) – 20 ECTS, 23.000 kr.
  • Tolkemodul 2 (introduktion til teori og praksis inden for tegnsprogstolkning, herunder metode) – 10 ECTS, 9.200 kr.

Enkeltfag på Campus Carlsberg
Som deltager på et modul læser du sammen med studerende på den ordinære tolkeuddannelse. Undervisningen på modulerne foregår i dagtimerne på Campus Carlsberg.

Optagelse
Der er ansøgningsfrist to gange årligt, og man skal sende ansøgningen digitalt. For at være optagelsesberettiget skal man dog have en gymnasial eksamen eller have bestået studieprøven i dansk.

Læs mere om tegnsprogstolkeuddannelsen og åben uddannelse på UCC’s website.