Satirisk video: De hørende ved da bedst

Med dramatiske tegn og påtagede grin synger de to døve amerikanere Andrew Bottoms og Megan Malzkuhn sig gennem en satirisk YouTube hyldest til “de hørende, der ved bedst”.

– Døve, misser I informationer? Døve, bliver I misforståede? Pyt pyt, så længe de hørende hjælper jer! Rul den røde løber ud, lad den hørende få jobbet!

Satiresangen stiller skarpt ind på forskellige små budskaber, der vækker latter og ikke mindst genkendelse blandt døve ikke kun i USA, men også i resten af verden.

Et budskab om det type menneske, som får personlig oprejsning på andres – her døves -bekostning, og som tager døveverdenens vigtige jobs og samtidig mener, tegnsprog ikke er vigtigt at lære eller bruge.

Gennem kultur kan minoriteter udtrykke sig

Videoen får mange døve til at grine, og nok ikke så mange andre, og det med rette – fordi budskabet er mere alvorligt.

De to amerikanere bryder en tabuiseret problemstilling, der ses overalt, hvor døve færdes – side om side med hørende. Det er langt fra alle hørende, denne satire er møntet mod, men der findes ikke desto mindre en del hørende, der hævder sig på døves bekostning.

Muligvis med den ellers behjertede intention, at man gør en forskel og “hjælper” en “hjælpeløs” gruppe, men det sker samtidig uden at vedkommende reelt forstår, at man faktisk også kan træde på dem, som “bør hjælpes”.

Og nu har de to amerikanere sagt det – eller sunget det ud.

Se videoen her:

Tekst:

Hearing, hearing
Hearing
Hearing
Hearing, hearing
Hearing
Hearing
Hearing hearing hearing hearing
Hearing
Hearing

Know that
Hearing people
Can, CAN
Do, DO
Anything
Everything

Why? Of course
Hearing knows best, indeed!

All hearing are very qualified
Qualified! Qualified!
Qualified! Qualified!

Hearing are the best
Hearing knows best, indeed!
In the deaf community,
When different high-level leadership positions
Become available, available, available
Hold it!
First gotta roll out the red carpet
Roll out that red carpet
Let the hearing people get the job.
Go get the job!
This is for you, hearing people!
Hearing!

When the hearing people don’t know sign language
Zero signs
It is totally alright!

The world is filled with hearing people
And that’s totally awesome!
Hearing people gotta do their important networking.
Network, network, networking!
They’re totally awesome!
Deaf people miss out plenty
That’s totally alright!

Hearing knows best!

We deaf people gotta get a rug
Gather all deaf people
Sweep sweep them under
Under the rug
Get the playing field ready for hearing people!

A U D I S M
Gonna get outta picture

Too much sign language?
It doesn’t belong here…
Gonna get outta picture!

Let’s gather up all the deaf people
Bend our backs and kneel
Let hearing climb up on our backs
Get lifted into success and glory

Hearing knows best!

Missing out
It is totally alright!
Missing out, misunderstandings
No big deal
As long as help is being given
It is totally alright!
Most importantly, help is being given!
Totally alright!

No need to involve deaf people
Gotta stay neutral
Better that way
Removing bias for once and all!

Hearing knows best!

When the deaf people need bread (sign language)
Why bread (sign language)? Says the hearing people.
Let them eat cake instead!

This is best
Topped with sugar
FOR YOU!