Ny forening for mundaflæsningstolke ser dagens lys

I Storbritannien har en gruppe professionelle mundaflæsningstolke, som lydløst gengiver tale til mennesker med hørenedsættelse, der foretrækker at kommunikere via mundaflæsning, netop etableret en ny forening: The Association of Lipspeakers with Additional Sign (ALAS).

Tekst: Cathrine Mejdal
Foto: ALAS

På deres nye website fortæller foreningen om deres bevæggrunde for at etablere foreningen:

– Stadig flere døve ønsker, at vi som tolke bruger tegn parallelt med at vi gengiver det, der bliver sagt, da det kan være med til at understøtte meningen. Der findes kun en håndfuld tolke, som kan tilbyde denne service, og de er ikke altid lige lette at finde. For at gøre det let for døve og hørehæmmede at finde os, har vi etableret foreningen ALAS.

Jeg får det bedste fra begge verdener

Jane Cordell, der bruger tegnstøttet mundaflæsningstolke, er begejstret for ALAS og siger:

– Jeg vælger at bruge mundaflæsningstolke, der bruger støttetegn, som min primære kommunikationsmulighed, og det gør jeg, fordi mit arbejde kræver en del ansigt-til-ansigt samtaler med en lang række personer. Når folk spørger mig, om jeg mundaflæser, føler jeg tit, at når man siger ja, så forventer folk, at det så da er lige ud ad landevejen med kommunikationen. Få forstår de udfordringer, som er forbundet med mundaflæsning. Bl.a. at det kræver utrolig meget koncentration og indebærer en stor risiko for misforståelser. Når min tolk bruger støttetegn giver det mig mulighed for at forstå mere og misforstå mindre. Det er også mere synligt og forebygger træthed og koncentrationstab. Jeg føler, at jeg får det bedste fra begge verdener via denne form for understøttet tolkning: fuld adgang til engelsk, intonation, udtryk og de visuelle elementer fra britisk tegnsprog.

Hvad er en mundaflæsningstolk

Mundaflæsning benyttes som støtte til det talte sprog, og det er hovedsagligt mennesker med hørenedsættelse, der benytter sig af mundaflæsning – enten alene eller sammen med en eller anden form for støttetegn, da man kun kan mundaflæse omkring 30 procent af det talte sprog. Som en tolk, der skal gengive tale til folk, som mundaflæser, er det derfor vigtigt at tale tydeligt og lidt langsomt, men ikke overartikuleret. Det hjælper sjældent at hæve stemmen. ALAS understøtter, at man kan lette mundaflæsningen med støttetegn og gestus.