Hvis terroren rammer: Sådan vil tilgængeligheden fungere

Da Sverige i april blev ramt af et terrorangreb i Stockholm, rejste der sig efterfølgende kritik af, at døve og hørehæmmede blev hægtet af i nyhedsstrømmen. Herhjemme i Danmark skal vi næppe forvente en højere standard.

Tekst: Mette Bertelsen
Foto: Colourbox 

Når noget skræmmende eller truende indtræffer, søger vi som det naturligste i verden efter informationer for at holde os opdaterede og for at bearbejde hvad der er sket. Terror er en alvorlig trussel, og i de senere år er vi blevet vidner til det ene angreb efter det andet i forskellige europæiske byer, senest i Manchester. For ikke så lang tid siden blev Sverige ramt.

Døve og hørehæmmede blev hægtet af
Døveforbundet i vores naboland, Svenska Dövas Riksförbund skrev, at der var flere døve og hørehæmmede, der var til stede ved Drottinggatan, da terrorangrebet fandt sted. Også døve og hørehæmmede havde pårørende, der var i området. Hele det svenske folk kunne følge med, men den skriftlige information var ikke tilfredsstillende. Ingen myndigheder tog ansvar for at der var tolk til stede ved pressekonferencer mv. På krisinformation.se var der ikke noget tegnsprog, til trods for, at svensk tegnsprog er ligestillet med svensk.

Frivillige tegnsprogstolke hjalp til
De svenske tegnsprogstolke tog simpelthen sagen i egen hånd og stillede frivilligt op til at tolke gennem mobiler eller laptops, som blev transmitteret live via. Facebook, fortæller det svenske døveforbund. Forbundet fortæller også, at tilgængeligheden ikke blev bedre, da kaosset havde lagt sig. Igen manglede der tegnsprogstolkning under den såkaldte “Kærlighedsmanifest” i Stockholm, og her stillede frivillige tegnsprogstolke igen op og tolkede begivenheden.

Hvordan gør vi herhjemme
Alle danske myndigheder er opmærksomme på risikoen for, at Danmark kan blive ramt af terrorangreb. Der er lavet forskellige beredskabsplaner. Organisationen CFD har umiddelbart efter den svenske debat spurgt TV-stationerne DR og TV om, hvordan de havde tænkt at beredskabet for tolkning og tekstning af ekstra nyhedsudsender skulle se ud, og TV-stationerne har svaret organisationen. Svaret har de lagt ud på deres website.

DR: Arbejder på sagen
Danmarks Radio (DR) har svaret, at deres primære fokus er undertekster. DR har medarbejdere i huset fra 7.30 til 23.00, som kan tekste, og DR vil derfor meget hurtigt kunne begynde at have undertekster på ekstraudsendelserne. Hvis der sker noget om natten, skal der først kaldes tekstere på arbejde, før tekstningen kan begynde. DR arbejder i følge tilgængelighedsredaktør Heidi Sivebæk på nogle ideer, som kan betyde, at der i fremtiden kan komme et beredskab for webbaseret tegnsprogstolkning via DR’s hjemmeside også udenfor tegnsprogskanalens sendetid.

TV2: Satser på livetekster
Den private TV-station TV2 har netop svaret, at også de har en aftale med at lade deres nyhedsudsendelser tegnsprogstolke i tidsrummet kl. 17-20 på Tegnsprogskanalen. Uden for dette tidsrum er det af tekniske årsager ikke muligt at tegnsprogstolke udsendelser. Derfor prioriterer TV 2 også tekstning, og de har livetekstere på arbejde på hverdage mellem 05.00 og 22.45 og i weekenden mellem 06.00 og 20.00.

Intet skærpet tilgængelighedsniveau 
For begge kanaler gælder det, at fokus bliver live undertekster, og tegnsprogstolkning er kun mulig i tidsrummet kl. 17-20. Skulle der ske terrorangreb i Danmark, vil der altså kun være tegnsprogstolkning i et fastlåst tidsrum, og resten af tiden vil der være livetekster. LOUD har ikke adspurgt de danske interesseorganisationer Høreforeningen eller Danske Døves Landsforbund om deres holdning til dette.

Sverige: Muligheden er til stede
Svenske Dövas Riksförbund siger i deres kritik af TV-stationerne og myndighederne, at teknikken findes og at muligheden for akut tolkning findes, og derfor skal niveauet op. 12 organisationer i Sverige kræver nu, at de ansvarlige myndigheder skal gennemgå deres checklister for krisesituationer for at undgå, at personer med hørenedsættelse igen bliver overset. De 12 organisationer kræver også, at svenske TV-kanaler som f.eks. SVT og TV4 har en klar beredskabsplan for, hvordan de får udsendelserne tegnsprogstolket.

I USA sætter man per automatik tegnsprogstolke op, når der er større nyheder.

SÅDAN FINDER DU TEGNSPROGSKANALEN

Tegnsprogskanalen har plads 98.For at se Tegnsprogs-kanalen, skal du kunne modtage digitalt tv. Du kan se Tegnsprogs-kanalen mellem klokken 17.00 og 21.00. Resten af tiden sendes der forskellige lokale og regionale programmer på frekvensen.

Læs mere: https://www.dr.dk/service/tilgaengelighed/tegnsprog/tegnsprogstolkning