Folketingets afslutningsdebat bliver live tegnsprogstolket

Christiansborg: I morgen vil Folketinget runde året af med den traditionelle afslutningsdebat, der varer hele dagen. Debatten vil være tilgængelig for tegnsprogstalende på Folketingets web-tv kanal. I alt 10 tegnsprogstolke vil løse opgaven, hvoraf 4 er døve og 6 er hørende. 

Tekst: Mette Bertelsen
Foto: Colourbox

– Hvad kan statsministeren oplyse om den indenrigs- og udenrigspolitiske situation? Dette er indgangsreplikken til en af Folketingets marathondebatter, nemlig afslutningsdebatten, og i år bliver hele debatten live tegnsprogstolket til glæde for de politisk interesserede danskere, der ikke kan høre det talte sprog.

10 tegnsprogstolke på arbejde

Ti tegnsprogstolke vil tolke afslutningsdebatten. Seks af dem er hørende tegnsprogstolke, og fire er døve tegnsprogstolke. Hver døv tegnsprogstolk har en hørende tegnsprogstolk bag skærmen som såkaldt feeder. Tolkene arbejder i to skiftehold fra kl. 9-15 og igen fra 15-21. Der vil være en tolk på skærmen i 15 minutter, og så afløses vedkommende med en anden tolk. Efter kl. 21 vil der komme et nyt hold af hørende tegnsprogstolke på skærmen, da der ikke er døve tegnsprogstolke nok til at dække hele debatten ud.

Døve tegnsprogstolke formidler det mere naturligt

Tolkningen kommer af, at Folketinget har imødekommet et ønske fra Danske Døves Landsforbund (DDL) om, at der skal døve tegnsprogstolke på skærmen for at gøre den politiske debat tilgængelig for døve. Lars Knudsen, der er landsformand for DDL, fortæller:

– Vi har ønsket døve tegnsprogstolke, da poltiske debatter ofte er svære at forstå, og døve tegnsprogstolke kan formidle det mere naturligt. Og så vil vi gerne vise, at døve tegnsprogstolke har den her eksistensberettigelse. Er man døv, er det lettere at forstå en modersmålstalende tolk.

Dette bekræfter Søren Winkel fra tegnsprogstolken.dk, der leverer døvetolkene:

– Modersmålstalende tegnsprogstolke er mere naturlige at aflæse. Når informationerne skal formidles hurtigt, fungerer det bedst med døve tegnsprogstolke. Når man er hørende tegnsprogstolk og kommer under pres, kan ens tegnsprog nemlig blive for danskpræget, og så vil det være svært at aflæse for de modtagere, der ikke er danskstærke.

Vigtigt at det er tilgængeligt

Det er relativt nyt, at Folketinget har skaffet tegnsprogstolke til deres debatter, og det er i sin tid sket på anledning af en henvendelse fra Danske Døves Landsforbund, fortæller landsformand Lars Knudsen:

– Da Folketinget er landets øverste demokratiske instans, mener vi, at døve skal kunne følge med i hvad der bliver talt om. DDL har haft møder med Folketingets kommunikationsafdeling, og de var positive overfor at live tegensprogstolke. Ikke hver dag, da det var for dyrt, men vi blev enige om at store vigtige begivenheder som f.eks. åbningsdebatten og afslutningsdebatten skulle gøres tilgængelige på dansk tegnsprog.

Startede sidste år

Første gang Folketinget tilbød tegnsprogstolkning af deres debatter var ved sidste års afslutningsdebat i 2016. Desværre glippede det med åbningsdebatten i efter sommerferien i sidste år. I år har man forberedt det hele i god tid. Folketingets næste store debat, åbningsdebatten, der finder sted, når det nye folketingsår skydes i gang til september, vil igen blive tegnsprogstolket, og denne gang er alt sat op og klart.

Følg debatten

Det, der skal ske til afslutningsdebatten er, at man kommer omkring en lang række af de emner, der har været drøftet i Folketinget i løbet af året. Hovedpersonerne er statsministeren og de politiske ordførere, der på skift spørger Statsministeren. Folketingets afslutningsdebat bliver tegnsprogstolket live onsdag kl. 09.00 – 01.00.

http://www.ft.dk/webTV.aspx