Den Europæiske Union for Døve får en ny bestyrelse

I weekenden 19-21. maj fandt den Europæiske Union for Døve (EUD) årsmøde sted på Malta, hvor mere end 100 delegerende fra 28 europæiske lande mødte op for at få præsenteret EUD’s arbejdsprogram for 2017-2021 og vælge den nye bestyrelse for de næste fire år.

Tekst: Cathrine Mejdal
Foto: EUD (fra venstre: Sofia Issari, Daniel Büter, Louise Danielsson, Dr. Gergely Tapolczai og Markku Jokinen)

Hvert fjerde år nominerer medlemslandene mulige kandidater, der kan sidde i EUD’s bestyrelse for de næste fire år. Når bestyrelsen er blevet valgt ind, forpligter de sig til at deltage i minimum to bestyrelsesmøder om året og holde øje med EUD’s arbejde og organisationens aktiviteter. Da der kun var fem kandidater, som stillede op til de fem pladser i bestyrelsen, vankede der ingen dramatisk valgkamp i denne omgang.

EUD’s nye (og gamle) ansigter
Markku Jokinen fra Espoo, Finland fortsætter som formand i endnu en periode. Hans primære fokus i EUD er at styrke EUD som organisation og arbejde for at sikre døve gode vilkår i deres EU-borgerskab gennem EU og EU’s handicapkonvention.

Næstformanden blev Dr. Gergely Tapolczai fra Budapest, Ungarn, der har siddet i bestyrelsen som bestyrelsesmedlem siden 2009. Han er medlem af Det Ungarske Parlament og kæmper for at EUD bliver EU’s medlemslandes primære informationskilde når det kommer til døves rettigheder – navnlig EU’s handicapkonvention.

Louise Lolo Danielsson fra Sverige blev genvalgt som bestyrelsesmedlem. Hendes mål med EUD er at vende fokus på døves uddannelsesmuligheder og gøre EUD tilgængelig for alle døve.

Sofia Issari fra Grækenland og Daniel Büter fra Tyskland skal udfylde tomrummet efter to afgående bestyrelsesmedlemmer: Alfredo Gómez Fernández fra Spanien og Dr. Humberto Insolera fra Italien.

Hvad er EUD?
EUD står for European Union of the Deaf og er en non-profit europæisk organisation (ENGO), der består af medlemmer fra medlemslandenes nationale døveforbund. EUD blev formelt etableret i 1985, og finansieres primært af medlemslandenes tilskud og af EU’s REC-fonde (Rights, Equality and Citizenship Programme, red.). EUD har hovedkontor i Bruxelles i Belgien.