Kommentar: Vil vi døveidrætten?

Døveidrætten i Danmark er i en periode med støt faldende medlemstal og døveidrætsklubberne i Danmark kæmper for at overleve. Økonomien er ikke den største udfordring, snarere tværtimod. Det handler mere om ressourcer og lyst til at dyrke døveidræt.

Af Claus Jul Larsen, formand, Dansk Døve-Idrætsforbund

Hvis vi tager udgangspunkt i, at der er 4.000 døve i Danmark, så er kun ca. 8 procent af dem i døve-idrætten gennem DDI’s klubber. Det svarer til 320 døve idrætsudøvere. De resterende 3.680 døve individer træner enten ikke — eller træner i deres lokale træningsfaciliteter. Tallet har derudover i de sidste år været støt faldende på grund af inklusion af Cl-børn, såvel som en generelt dalende interesse blandt unge og voksne.

Idræt er for alle

Al forskning beviser, at idræt er sundt for krop og sjæl. Derfor satser Dansk Døve-Idrætsforbund (DDI) mere på breddeidrætten, så vi også tilbyder aktiviteter til dem, som ikke dyrker sport på eliteplan.

DDI står stærkt — men klubberne vakler

DDI er i en rigtig god periode med styrket sekretariat og økonomi. Men det er ikke nok, hvis der ikke er medlemmer i vores klubber. Hvis den udviklingstendens forsætter, vil døveidrætten i Danmark om nogle år være noget, vi kun ser i historiebøgerne. De fleste døveidrætsklubber rundt omkring i Danmark kæmper for at få folk ind i bestyrelserne og trukket nye medlemmer til. Den ældste idrætsforening, Døvania, som har 113 år på bagen, kæmper. Et par klubber står på vippen til at lukke. 3 klubber valgte at forlade DDI efter sæsonen 2015/2016. Vi kan forvente, at den udviklingstendens vil forsætte og dømme døveidrætten ude, hvis vi ikke snart finder en løsning på, hvordan vi kan få medlemmer til at genfinde lysten til at dyrke og støtte døveidræt, som efterhånden er det eneste sted, hvor du kan dyrke idræt i et tegnsprogsmiljø.

Profetisk forudsigelse ligger uhyggeligt tæt på virkeligheden

Brian Jørgensen, som er tidligere formand for IK Start, skrev i 2009 en artikel i bladet “Døve-Idræt”. Titlen på artiklen var: “Hvor er døveidrætten om 10 år?”. Han forudsagde bl.a., at antallet af klubber i 2019 ville ligge på 4 (der var 14 i 2009). Hans profeti er skræmmende tæt på at gå i opfyldelse: Vi har den dag i dag knap 8 klubber. Fortsætter nedgangen for døveidrætsklubberne, sidder vi sandsynligvis med 4 klubber i 2019.

Skal døveidrætten nytænkes?

Et spørgsmål, som DDI’s bestyrelse stiller sig selv, er, om vi skal gå væk fra den klassiske døveidræt og tænke nyt for at sikre idrættens overlevelse. Måske skal vi ud og finde nye typer af medlemmer? Skal forbundet fremover hedde Dansk Høretabs-Idrætsforbund, så vi kan slå et slag for medlemmer med høretab? Skal DDI være et forbund med direkte medlemskab og uden tilknyttede fysiske klubber?

Ny tilskudsstruktur kræver ny strategi

Danmarks Idrætsforbund (DIF) har vedtaget en ny tilskudsstruktur, som betyder, at DDI hver 4. år skal udarbejde en klar strategi for, hvad forbundet vil opnå i løbet af de 4 år, forbundet modtager tilskuddet. Døveidrættens situation i dag fylder en del i vores nye strategiforslag, som handler om at rekruttere flere medlemmer og have et tættere samarbejde med andre specialforbund under DIF. Hvis strategien lykkes, får vi flere medlemmer, som ikke er en del af døveverdenen. Det er godt for DDI’s overlevelse, men vi spekulerer alligevel på de knap 3.680 døve, som ikke er tilknyttet en døveidrætsklub. For når alt kommer til alt, så er DDI først og fremmest de døves idrætsforbund, og hvorfor kæmpe for et idrætsforbund, ingen vil.

Derfor spørger vi medlemmerne: Vil I døveidrætten? Vær med til at debattere døveidrættens fremtid, for det gælder os alle — både DDI, klubberne, gamle, eksisterende og kommende medlemmer. Deltag i debatten på vores Facebookside, og kom med forslag til, hvordan vi kan løse udfordringerne!

Kom med dit input på vores Facebook side!

Kommentaren er også bragt på deafsport.dk og i Døvebladet, april 2017