Carsten fik ikke jobbet, fordi han var døv

– Er du døv? Så kan vi ikke bruge dig. Du er for svær at kommunikere med! Denne kontante besked fik Carsten Jensen serveret, da han kom til jobsamtale som driftsoperatør hos Danpal i Faxe. 

Foto: 3F Sydsjælland
Dette er en sammenskrivning af en længere artikel, som er blevet bragt på 3F Sydsjællands webside.

Da Carsten Jensen havde sundet sig, meldte vreden sig og han gik til sin fagforening, 3F Sydsjælland, der mundede ud i en godtgørelse for ulovlig forskelsbehandling fra Danpal på knap 15.000 kroner.

– Det er diskrimination ud over alle grænser

Med mere end 30 års erhvervserfaring inden for produktionsbranchen og et gnidningsløst samarbejde med tidligere arbejdsgivere var det aldrig faldet Carsten Jensen ind, at hans døvhed kunne være en forhindring, så det var med stor harme og med en klar følelse af at være blevet diskrimineret, at han tog kontakt til sin fagforening:
– Jeg er lige så god som alle andre. At jeg er døv betyder kun, at jeg mangler hørelsen, men ellers kan jeg det samme som alle andre mennesker, skrev Carsten Jensen i sin klageskrivelse.

Fagforeningen 3F Sydsjælland kunne med det samme se, at Carsten Jensen var blevet udsat for urimelig og ulovlig forskelsbehandling og tog kontakt til Danpal. Efter nogen tids juridisk tovtrækkeri blev parterne enige om at give Carsten Jensen en godtgørelse på 15.000 kr. for ulovlig forskelsbehandling.

Vigtigt, at virksomheden bliver stillet til ansvar

Carsten Jensen har i mellemtiden fået arbejde i Brøndby, men understreger på 3F Sydsjællands webside:
– Den behandling, jeg blev udsat for, var meget uretfærdig. Derfor var det også vigtigt for mig, at virksomheden kom til at betale for det – ikke så meget for pengenes skyld, men mere fordi jeg fik medhold i at jeg var blevet forkert behandlet. Jeg håber, at min sag kan være med til at vise andre, at man ikke skal finde sig i at blive diskrimineret – og at der er hjælp at hente i fagforeningen, hvis det sker.

LÆS HELE ARTIKLEN

3F Sydsjællands artikel kan du læse her