Tolkeforeninger klar til et nyt år

Den 22. februar fik tolkeforeningen SKOPOS en ny bestyrelse ovenpå en spændende generalforsamling. Den 17.-19. marts fulgte FTT trop med en begivenhedsrig tolkeweekend, hvor man blandt andet fejrede tolkeforeningens 40 års jubilæum.

Tekst: Cathrine Mejdal
Fotos: FTT og SKOPOS (billedet er af FTT’s bestyrelse)

Et solidt team indtager foreningsåret 2017-2018
Hos Skopos har Bo Hårdell og Henriette Bisgaard byttet roller: Hvor Henriette i det sidste år har været formand for foreningen, er det nu Bo Hårdell, der er blevet valgt ind som formand. Henriette Bisgaard er i år næstformand. Ved endt generalforsamling kunne man præsentere et fuldtalligt og stærkt bestyrelse bestående af Bo Hårdell, Henriette Bisgaard, kasserer Charlotte Dohm, bestyrelsesmedlemmerne Vibe Michelsen og Sif Gerding samt suppleanterne Vivien Batory og Kasper Sangill.

FTT fejrer 40 år som tolkeforening
Den 17. marts fyldte FTT 40 år, og det blev fejret på behørig vis med lagkage og bobler til alle. Tolkeweekenden bød som altid på mange spændende input, workshops og oplæg – og ikke mindst en generalforsamling, der rundede af med et stabilt og velorganiseret bestyrelse uden slinger i valsen:

Hanne Hougaard Knudsen fortsætter som formand. Johanne Smerlov er næstformand og Mi Lønborg Nilsson er kasserer. Allan Kristiansen, Karina Lindeberg Iversen, Sanne Dûring Lindeneg Marie Sjølund og Maja Gaudesen blev valgt ind som bestyrelsesmedlemmer. Lykke Sørensen, Nanna Bjørg Madsen og Lisabella Thomsen er FTT’s aktive suppleanter.