Foto: Colourbox

Opråb: Småbørnsfamilier venter på nyt omkring høre-optræningsforløb

Socialministeriet har i efteråret 2016 besluttet, at alle småbørnsfamilier, hvor barnet har et høretab, får et 3-årigt taletræningsforløb modsat det ene år, der er normalen i dag, hvis barnet altså bruger CI. Men siden hen er der ikke sket mere. Forældrene er frustrerede.

Af Mette Bertelsen
Foto: Colourbox

– Kan du høre mig nu? Det er noget, de fleste hørende forældre har spurgt deres små børn om med stemmen. De høreteknologiske hjælpemidler er i dag stærkere end nogensinde før.

Langt de fleste små børn, der har en stor hørenedsættelse, og som bruger cochlear implantater (CI) får i dag tilbudt et 1-årigt forløb i AVT (Auditory Verbal Therapy) som er en metode, der skal lære familierne at få det bedste ud af børnenes hjælpemidler, med håbet om at børnene på sigt skal kunne klare sig selv uden hjælp.

Det er kun børnene, der bruger CI, der får dette 1-årige forløb. Børn med HA eller BAHS har ikke adgang til samme tilbud, men hos Gentofte Sygehus tilbydes alle børn som minimum 10 gange AVT.

Udvidelse af AVT-perioden fra 1 år til 3 år

Sidste efterår kom det frem, at det 1-årige forløb bliver udvidet til at vare 3 år. Og ikke alene det, det nye, udvidede 3-årige AVT-tilbud er for alle 0-6 årige børn med høretab, der tilbydes forløbet – uanset høreteknologi.

Dette vakte stor jubel hos Decibel, som er en forældreforening for forældre til børn og unge med høretab – og som bruger CI, høreapparter og benforankrede høreapparater.

Men siden hen er glæden falmet lidt. Intet har forældrene hørt siden. Der er ingen, der ved noget, og det påvirker mange familier, der i forvejen bruger store ressourcer på at få børnene til at profitere mest muligt af deres høretekniske hjælpemidler.

Brev til børne- og socialministeren

Derfor har Decibel skrevet et brev til børne- og socialminister Mai Mercado (K) og bedt hende om at komme med en status.

Sekretariatsleder fra Decibel, Tanja Pihl Sandager, skriver i en nyhed på foreningens webside:

– Nu er hurra-råbene klinget af, og begejstringen er efterhånden blevet afløst af store spørgsmålstegn. For hvad sker der egentlig i sagen? Hvorfor hører vi ikke noget nyt?

Det, som forældrene med stor spænding venter på er, hvordan “pakken” skal afvikles i praksis. De vil gerne have en status. Hvem, der skal planlægge forløbet, hvordan forløbet skal se ud og hvor ekspertisen skal samles henne.

Frustrerede familier med døve småbørn

AVT-forløbet er i dag tilknyttet Vestdansk CI-center i Aarhus og Østdansk CI-center i Gentofte. Mange familier, der ikke lige bor i nærheden, bruger meget tid på transport frem og tilbage, hvilket kan være svært at afse tid til, og derfor søger mange forældre om tabt arbejdsfortjeneste.

– I Decibel er vi dybt frustrerede på vegne af de familier, hvis børns fremtidige muligheder afhænger af implementeringen af det 3-årige AVT-forløb. Tid er afgørende for børn med høretab! For hver dag der går, er der børn, som ikke når at udvikle deres fulde potentiale forud for skolestart, fordi de ikke kommer i gang med forløbet i tide, understreger Tanja Pihl Sandager.

Der er endnu ikke kommet svar fra socialministeren, slutter Tanja Pihl Sandager.

LÆS MERE OM AVT-METODEN

AVT er forkortelsen for Auditory-Verbal Therapy, der oprindeligt er en metode fra den engelsksprogede del af verden. AVT satser udelukkende på at stimulere den auditive sans, altså den sans der er svækket. Gennem øget stimulering af barnets auditive sans bliver de dele af hjernen, der hører, styrket. AVT har altså fokus på, at barnet skal kunne høre og forstå talt sprog gennem auditiv stimulering, og derfor bliver der ikke brugt tegn. Målet er, at barnet opnår et alderssvarende talesprog til trods for høretabet.

Decibel om AVT-metoden

FAKTA

Der fødes cirka 40 børn om året med så stor en hørenedsættelse, at de reelt er døve. Omkring 150 børn om året fødes med et større høretab. Mere end 90% af disse børn fødes ind i (normalt)hørende familier, der ikke har det store forhåndskendskab til at leve med et høretab.