FTT fejrer deres 40 års jubilæum i år

MIDDELFART: I den kommende weekend vil omkring 70 tegnsprogstolke forsamles på hotel og konferencecenter, Severin i Middelfart. De skal fejre Foreningen af Tegnsprogstolkes 40 års jubilæum og afholde den årlige generalforsamling.

Tekst: Mette Bertelsen
Foto: tegnsprogstolk.dk (billedet er af FTT’s nuværende bestyrelse)

Foreningen af Tegnsprogstolke blev stiftet den 19.maj 1977, hele ni år før den første officielle tegnsprogstolkeuddannelse så dagens lys i 1986 i København.

Inden de første eksaminerede tegnsprogstolke blev uddannet, var det typisk fagfolk og familiemedlemmer af døve og hørehæmmede, der tolkede for dem, hvor også døves egne børn kom i spil som tolke hos fx lægen, hvilket på ingen måde gjorde noget godt for relationen mellem barn og voksen. Med en uddannelse som ballast blev tegnsprogstolkefaget professionaliseret og tolkene 100% neutrale, professionelle formidlere.

Tolkebranchen er en helt anden i dag end dengang i tolkefagets første år. Foreningens fremmødte medlemmer kan glæde sig til spændende tolkefaglige debatter lørdag og til FTTs generalforsamling. Søndagens program byder på et interessant og vedkommende oplæg: “Tegnsprogstolken i dag – hvad er vi for et folkefærd? ved Anne Thomsen.

OM FTT

FTT fungerer i dag som et fagligt forum for eksaminerede tegnsprogstolke og tegnsprogstolkestuderende i Danmark samt på Færøerne og i Grønland. FTT er også en forening, hvor der gennem mange år er samlet rigtig meget viden om arbejds- og lønvilkår, arbejdsmiljø, arbejdsskader, faglig udviklings- og kompetenceområder for tolkene.

Foreningen arbejder for at varetage tegnsprogstolkenes interesser:

At sikre gode overenskomstmæssige arbejds- og lønvilkår.
At arbejde for en tidssvarende grund-, videre og efteruddannelse
At udbrede kendskab til og forståelse for tegnsprogstolkenes arbejde.

FTT er medlem af – og samarbejder internationalt med andre tolke via EFSLI – European Forum of Sign Language Interpreters og WASLI – World Association of Sign Language Interpreters.

LÆS MERE

http://tegnsprogstolk.dk/