FDDB-formand jubler over ny lov om billed-ID til synsnedsatte: Mange døvblinde er ikke særlig trygge ved at bære rundt på deres pas

Indtil videre har døvblinde skullet gå rundt med pas for at have billedlegimation på sig. For de må ikke have kørekort. Nu har Folketinget vedtaget, at alle døvblinde, blinde, svagsynede og andre handicapgrupper kan få et alternativt legimationskort.

Tekst: Mette Bertelsen
Foto: FDDB

Et enigt Folketing har i starten af marts vedtaget ’Loven om udstedelse af Legitimationskort’, som gør det muligt at få et legitimationskort med navn, cpr-nummer og billede på. Som det ser ud nu, er pas og kørekort gyldige legimationsformer – men med en synsnedsættelse kan man ikke lige hive et kørekort op, da man ikke må køre bil. Og det er efterhånden mange år siden, at danskerne havde billede på dankortet.

Personer med synsnedsættelse får særligt ID

Den nye lov er et stort fremskridt for døvblinde, blinde, svagsynede og andre handicapgrupper, som kan bruge det som gyldig legitimation, hvis man for eksempel skal vise ID i banken, oprette et nyt abonnement til mobiltelefon, eller andre formelle steder, der kræver identifikation, skriver Foreningen Danske Døvblinde.

Døvblind initiativtager

Idéen kommer fra foreningens FDDB’s nordjyske formand, Bjarne Hvidsten, der i samarbejde med Dansk Blindesamfund gennem flere har arbejdet på at påvirke politikerne. Og det lykkedes. SF fremsatte beslutningsforslaget for lidt over et år siden. Alle partier har bakket op om forslaget. Faktisk var der ikke en eneste stemme imod.

En sejr for FDDB

FDDBS formand, Bjarne Hvidsten, er meget tilfreds med vedtagelsen af loven. Han siger:

– Hvis man ikke kan få kørekort, har man indtil nu måttet bruge pas som legitimation, men mange døvblinde er ikke særlig trygge ved at bære rundt på deres pas. Sammen med Dansk Blindesamfund og paraplyorganisationen Danske Handicaporganisationer har det derfor været en af vores mærkesager at få indført et billed-legitimationskort for vores medlemmer.

Det nye kort kan udstedes til personer på over 15 år og vil være gyldigt i 10 år. Det kan fås ved henvendelse på alle landets kommunale borgerservicekontorer fra 1. juli 2017.

SE LOVFORSLAGET HER

https://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=184699